TV PEZINOK – 15. rokov vysielania

Október 2013 / Prečítané 1168 krát

   16. októbra 1998 odštartovala TV PEZINOK svoje obrazové vysielanie. Je tomu teda 15 rokov, čo na svojich obrazovkách môžete sledovať dianie v meste.
   TV PEZINOK vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% účasťou Mesta Pezinok. Na založení televízie malo významný podiel vtedajšie zastupiteľstvo, vtedajší primátor Ivan Pessel a poverený riaditeľ prof. PaedDr. René Bílik. Úplné začiatky a formovanie média sú spojené aj s riaditeľkou Ing. Oľgou Bejdákovou. Od uvedenia prvej relácie v októbri 1998 sa toho zmenilo naozaj dosť.
   Dôležitou etapou bolo spustenie vysielania prostredníctvom terestriálneho vysielača v roku 2001. V septembri 2002 prišlo k zásadným zmenám najmä v programovej, dramaturgickej a marketingovej oblasti, ktoré navrhol nový riaditeľ Peter Bittner:
„To obdobie by sa dalo nazvať novým začiatkom. Zmenil sa obsah, systém, spôsob spracovania príspevkov do relácií, zvýšil sa podiel obrazového vysielania, množstvo nových projektov... TV PEZINOK bola jednou z prvých televízií, ktoré začali vysielať nezostrihané záznamy z mestského zastupiteľstva. Tie sa dodnes tešia vysokej obľube u divákov. Väčší dôraz kladieme na dramaturgiu vysielania, kde sa snažíme osloviť všetky vekové skupiny. “
  
TV PEZINOK vysiela na základe licenc
ie, ktorú jej udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu a v súlade s platnou legislatívou. Od roku 2006 plní funkciu valného zhromaždenia a konateľa televízie Mgr. Oliver Solga. Dozornú radu tvorili v minulosti členovia mestskej rady, v súčasnosti poslanci a odborníci v mediálnej oblasti. Jej predsedom je v súčasnosti Mgr. Adam Solga.
   Okrem každodennej práce v oblasti spravodajstva a publicistiky realizuje televízia aj väčšie projekty lokálneho, celoslovenského aj medzinárodného rozsahu. Za 15 rokov vzniklo množstvo dokumentov, ktoré mali možnosť vidieť diváci takmer na celom Slovensku. TV PEZINOK je aktívna nielen ako informačne médium, ale vystupuje v regióne aj ako iniciátor a partner množstva kultúrnych, charitatívnych, vzdelávacích a ďalších podujatí.
   Televízia je členom LOToSu – Spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska, ktorý momentálne zastrešuje 47 televízií.
   Tvorba TV PEZINOK získala množstvo ocenení na rôznych festivaloch. Ostatným je 2. miesto a Prémia literárneho fondu za reklamný spot „Občiansky“ autorov Bittner, Čermák, Kujovič na 15. ročníku celoslovenskej prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc Workshop, ktorá sa konala začiatkom októbra v Dolnom Kubíne. TV PEZINOK patrí aktuálne spolu s ďalšími dvoma televíziami 1. miesto v celkovom počte ocenení za 15 ročníkov tohto festivalu. Od odbornej poroty za toto obdobie získala spolu 17 cien.
   Úspechy dosiahla televízia aj v medzinárodnej konkurencii na československej prehliadke filmovej tvorby Kafka v Kopřivnici či na Medzinárodnom festivale lokálnych televízií Zlatý žobrák v Košiciach. V zbierke sa okrem iných nachádzajú aj ocenenia z filmových súťaží Cineama, súťaže diel s protidrogovou tematikou či ocenenia od Literárneho fondu.
   Rok 2013 sa niesol hlavne v znamení prechodu na digitálne vysielanie. Po dlhodobom legislatívnom a technickom procese sa podarilo spustiť do prevádzky digitálny vysielač. Týmto krokom sa podarilo zvýšiť pokrytie signálom okrem Pezinka aj na okolité mestá a obce.
„S digitálnym vysielaním na kanáli 41 sme začali vo februári. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť možnosť sledovania TV PEZINOK prostredníctvom DVB-T pre obyvateľov mesta a okolia“ dodal riaditeľ TV PEZINOK, s.r.o. Peter Bittner.
   Vysielanie prostredníctvom DVB-T vysielača doplnilo predchádzajúce spôsoby distribúcie signálu do domácností. Televízia od svojho vzniku vysiela v káblových rozvodoch UPC. Program je šírený aj prostredníctvom káblového operátora SWAN. Vysielanie TV PEZINOK sa oplatí sledovať nielen v televízii, ale aj na internete. Môžete sa o tom presvedčiť na stránke www.tvpezinok.sk. Okrem aktuálneho spravodajstva, na nej nájdete videosprávy a archív relácie Týždeň.
„Chceme z našej stránky vytvoriť naozaj aktuálny spravodajský server, ktorý ponúka komplexné informácie o živote v meste. Cieľom je ponúknuť čo najviac videospráv a zaujímavých noviniek. Na stránke je možné sledovať naše on-line vysielanie a to aj cez mobilné telefóny“ hovorí riaditeľ.
   Do vysielania pribudli nové programy s lekárskou či cestovateľskou problematikou.
   Od začiatku vysielania televízie sa v nej vystriedalo množstvo spolupracovníkov. Od vzniku až dodnes v nej pracujú štyria zo šesťčlenného kolektívu – Robo Vagač, Zuzana Sandtnerová, Petra Tichá a Peter Bittner. Zostavu dopĺňajú členovia tímu Klára Grausová, Peter Čermák a viacerí externí spolupracovníci.
   Na záver slová konateľa – riaditeľa TV PEZINOK, s.r.o. Petra BITTNERA:
„ Chcel by som poďakovať všetkým pracovníkom a spolupracovníkom TV PEZINOK za odvedenú prácu, ktorá počas tých rokov prispela a prispieva k zvyšovaniu kvality obsahu nášho vysielania. Osobitne pri tomto výročí by som rád vyzdvihol 15-ročné pôsobenie šéftechnika, kameramana a strihača Roba Vagača, ktorého môžete za tie roky poznať z množstva podujatí.
   Ďakujeme za výbornú spoluprácu Mestu Pezinok, poslancom MsZ, všetkým kooperujúcim inštitúciám a ich predstaviteľom, občianskym združeniam a celému tretiemu sektoru. Takisto patrí veľká vďaka našim obchodným partnerom.
   Osobne ďakujem za všetky stretnutia s tvorivými a otvorenými ľuďmi, ktorí sú pre mňa veľkou inšpiráciou do ďalšej činnosti.
   15 rokov televíznej práce prinieslo naozaj bohatý archív života ľudí tohto mesta. Za celý tím TV PEZINOK by som chcel poďakovať hlavne vám, MILÍ DIVÁCI, za doterajšiu priazeň.
   Sme si samozrejme vedomí, že vždy je možné zvyšovať kvalitu programu. K vyššej úrovni môžete prispieť aj vy – svojimi námetmi, pripomienkami a názormi. Očakávame ich na e-mailovej adrese tvpezinok@stonline.sk .
   Slogan „UVIDÍTE, ŽE SA UVIDÍTE“ nie je pre mňa len pekne znejúce heslo, ale je za nim aj snaha o vytvorenie priestoru na prezentovanie aktívnych ľudí v našom regióne. Naším cieľom je, aby sme sa stali vašou obľúbenou domácou televíziou. “

 

(KG)

 


Ohodnoťte článok: