Údržba dopravného značenia

Október 2013 / Prečítané 936 krát

   Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy pokračuje ako v minulých rokoch vo výmene starších, vyblednutých a poškodených zvislých dopravných značiek (DZ) za nové. Táto výmena prebieha postupne tak, ako to dovolia finančné prostriedky v kapitole „Bežná údržba miestnych komunikácií“. Pri výmene je potrebné zvažovať stupeň opotrebenia DZ, ale aj jej dôležitosť. Prioritne sa vymieňajú DZ výstražné a upravujúce prednosť v jazde a značky zákazové a príkazové. Nakoniec prichádzajú na rad DZ informatívne. Financie, ktoré Mesto vynakladá na opravy, výmenu a údržbu dopravného značenia nie sú zanedbateľné. V roku 2012 to bolo 7 827,- € na zvislé DZ a 6 635,- € na vodorovné dopravné značenie, za prvých 8 mesiacov roku 2013 4 538,– € na zvislé a 3 116,- € na vodorovné DZ. Tieto náklady by však nemuseli byť také vysoké, keby niektorí naši „spoluobčania“ zvislé dopravné značenie nepoškodzovali sprejmi, odlamovaním a vyvracaním.

 

(OŽP,KSaD)


Ohodnoťte článok: