Počet žiakov v školách a školských zariadeniach

Október 2013 / Prečítané 1384 krát

Počet žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok k 15. 9. 2013

Škola / školské zariadenie

počet žiakovZákladná škola, Fándlyho 11
Základná škola, Kupeckého 74
Základná škola, Na bielenisku 2
Základná škola s materskou školou, Orešie 3
Materská škola, Bystrická 1
Materská škola, gen.Pekníka 2
Elokované pracovisko, Na bielenisku 2
Elokované pracovisko, Cajlanská 7
Materská škola, Svätoplukova 51
Materská škola, Vajanského 16
Materská škola, Za hradbami 1
Elokované pracovisko, Za hradbami 2
Elokované pracovisko, Holubyho 49
Materská škola, Záhradná 34
Základná umelecká škola, M.R.Štefánika 9
CVČ, Mladoboleslavská 3
spolu
v ZŠ

823
693
359
127
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2002
v ŠKD

347
295
148
43
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
833
v MŠ

x
x
x
69
131
85
45
62
142
77
45
73
34
45
x
x
808
v škole/šk. zariadení

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
539
324
863


Ohodnoťte článok: