Skauti sa budú sťahovať

Október 2013 / Prečítané 996 krát

   V posledných týždňoch sa dosť diskutovalo na rôznych „sieťach“, na verejnosti i v zastupiteľstve o tom, že mesto Pezinok chce predať budovu na Cajlanskej ulici č. 88, v ktorej sídlia oddiely pezinských Skautov a Orlov. Mesto pristúpilo k takémuto rozhodnutiu po dlhom zvažovaní a po nečakanom kroku Ministerstva financii, ktoré znížilo mestám a obciam výnos z podielových daní v tomto roku.
   Pre Pezinok tento výpadok činí vyše 80 000 eur. Stratu je treba vykryť a jedným, nie však jediným riešením boli aj predaje budov a to aj tej na Cajle, ktorú bezplatne využívajú Skauti a Orli.
   V žiadnom prípade však nebola pravda, že Mesto skautov vyhadzuje, práve naopak, bol im ponúknutý adekvátny náhradný priestor. Uskutočnilo sa tiež rokovanie, na ktorom zástupcovia Slovenského skautingu prejavili záujem budovu na Cajle odkúpiť.
   Vedenie mesta neodmietlo ani túto alternatívu, práve naopak, ponúklo skautom kúpu za nižšiu cenu, samozrejme, ak s tým bude súhlasiť mestské zastupiteľstvo.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: