Spomíname

September 2013 / Prečítané 2118 krát

Dňa 22. 8. 2013 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec a dedko
Rudolf JAVOREK.
Ak ste ho poznali a mali radi, spomínajte s láskou spolu s nami. Manželka Anna, syn Miroslav,
vnúčatá Martin, Andrejka, Adamko a celá rodina.
 
Dňa 16. 8. 2013 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička a babička
Margita  HUBRICHOVÁ
a 12. 9. uplynulo 12 rokov od úmrtia nášho drahého otca a dedka
Alfréda HUBRICHA.
S úctou a láskou na nich spomínajú deti a všetky vnúčatá. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým priateľom a známym.
Dňa 26. 9. 2013 si pripomenieme nedožité 80. narodeniny
Antona GLVÁČA.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami, vnuci a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 28. 9. uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil vo veku 75 rokov manžel, otec, svokor a dedko
Karol KOŠŤÁL.
S láskou, vďakou a úctou spomínajú manželka
 a synovia so svojimi rodinami.
Syn môj prvorodený, 22. 9. 2013 by sme ti k 50 blahoželali. Žiaľ osud to zariadil inak. Tvoje choré srdiečko prestalo biť, aj keď si chcel tak veľmi žiť. Kniha života sa ti zatvorila na 48 strane. Už uplynul dlhý čas, čo som počula tvoj hlas. Chvíle krásne, nádherné, stíchlo tvoje srdce verné. Na teba zostali spomienky len. Dnes sme sa síce zišli, ale tvoja stolička je prázdna, necítime tvoj stisk ruky, tvoje objatie. Zaplatil si životu najdrahšiu daň. Tvoj odchod nás prekvapil a srdcia zalial smútkom. 50 rokov je polstoročie v čase, ale nemal si to šťastie prejsť do druhej polovice. Verne si uchovávam v srdci a v pamäti tvoju tvár, tvoju veselú povahu a úsmev. Budeš tu navždy s nami, nikdy na teba nezabudneme. Ďakujeme všetkým, ktorí si 22. 9. tichou spomienkou pripomenú nedožité
50. narodeniny môjho syna
Martina  GALAMBOŠA.
S láskou a úctou spomína mama, brat Štefan, sestra Eva s rodinami. Ďakujeme ti aspoň za ten kúsok života, čo sme mali česť s tebou prežiť.
  Osud ti nedoprial byť dlhšie s nami, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 24. 9. 2013 si pripomíname piate výročie úmrtia
Emila FISCHERA.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 3. 10. 2013 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustila
naša drahá mama a babka
Irena SLEZÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Deti s rodinami. Ďakujeme.
 
  Dňa 12. 9. 2013 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia manžela
Antona HANÚSKA.
Ak ste ho poznali a mali radi, spomínajte s láskou spolu s nami. Manželka Gizela, sestra Veronika s rodinami a celá rodina. Za tichú spomienku, ktorí nezabudli, ďakujem.
Odišla si tíško a niet ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 19. 10. 2013 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá a milovaná
Elena ANDELOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Syn Pavel s rodinou.
 
  Odišla si, niet ťa medzi nami, ale v našich srdciach stále žiješ. Dňa 18. 8. 2013 uplynulo 24 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamina, babka, sestra, švagriná, teta
Helenka KINDEROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomína manžel, dcéra Beata a syn Rudolf s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 11. 6. 2013 uplynulo 25 rokov od úmrtia môjho manžela
Antona RONCA
a zároveň sme si pripomenuli jeho nedožitých 90 rokov. Spomínajú, manželka, dcéra Jožka, 4 vnúčatá - Renátka, Anton, Ľuboš, Veronika a 4 pravnúčatá.
 
  Dňa 6. septembra uplynuli 2 roky, čo dotĺklo šľachetné srdce
Karola NOSKOVIČA
z Viničného Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku. Spomínajú manželka, dcéry, vnúčatá a sestra s rodinou.
Dňa 11. 8. 2013 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá mama
Ernestína ŠINDLEROVÁ
z Grinavy. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku. S úctou a láskou na ňu spomínajú deti s rodinami.
 
Čas plynie, bolesť v srdci trápi, ale vás nám už nikto nenavráti. Odišli ste náhle, na rozlúčku nebol čas, váš odchod zabolel všetkých, čo mali radi vás. Dňa 27. 9. uplynie 10 rokov od úmrtia našej drahej matky, babky a prababky
Daniely MARTINČIČOVEJ
a dňa 11. 9. uplynul rok od úmrtia nášho drahého otca, dedka a pradeka
Eduarda MARTINČIČA.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Deti s rodinami.
Kto bol milovaný, nebude nikdy zabudnutý. Dňa 23. 7. 2013 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, dedko
Viliam DRAXLER
a dňa 13. 9. 2013 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila naša maminka a babička
Anna DRAXLEROVÁ
S láskou spomíname a za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme.
Smútiaca rodina.
  Odišiel si z nášho života, my ostali sme sami, naveky budeš v srdciach tých, čo ťa mali radi.
Dňa 6. 10. 2013 si pripomenieme 40. výročie od tragickej nehody
nášho drahého
Františka SRNU.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.
Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva. Dňa 28. 9. 2013 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ján IŽO.
S láskou spomínajú manželka Anka a deti Anka a Janko s rodinami.
 
  My kráčame životom, no ty už si v cieli, len blázon povie ti, že čas rany scelí. Srdce stále krváca a slza v oku páli, keď hrob ukryje toho, čo sme milovali. Dňa 14. 9. uplynulo 7 rokov, čo nás opustila naša milovaná
Veronika KOUKOLOVÁ.
S nekonečnou láskou spomína smútiaca rodina.

 


Ohodnoťte článok: