Nová kniha – Memoria Passionis

September 2013 / Prečítané 964 krát

   To je názov knihy, ktorá mapuje pamätníky a pamätné tabule venované obetiam komunizmu na Slovensku. Nechýbajú v nej ani pamätné tabule v našom meste. Prvá tabuľa, na stene Krušičovej kúrie, je venovaná občanom Pezinka a okolia, ktorí boli prenasledovaní komunistickým režimom v rokoch 1948 – 1989. Druhá, na budove kapucínskeho kláštora, je spomienkou na kárny kláštor z rokov 1950 – 1958. V knihe chýba ešte tretia pamätná tabuľa venovaná Pomocným technickým práporom, ktorú sme na jar tohto roka osadili tiež na budovu kúrie. Všetky tieto tabule majú byť poctou a spomienkou na obete totalitného režimu a rovnako aj mementom a varovaním, aby už nikdy ľudia nemuseli trpieť pre svoju vieru, pôvod alebo presvedčenie.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: