II. Medzinárodné stretnutie hasičov historikov a zberateľov v Pezinku

September 2013 / Prečítané 1109 krát

   Pezinok sa stal tento rok dejiskom II. Medzinárodného stretnutia hasičov historikov a zberateľov. Podujatie prebiehalo počas posledných dvoch augustových dní, 30. a 31.08.2013, v priestoroch Strednej odbornej školy na Komenského ulici. Prvý ročník tohto podujatia sa uskutočnil v Martine v roku 2008. Druhé stretnutie usporiadala práve v Pezinku Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky s podporou Mesta Pezinok a Komisie histórie DPO SR. Organizátormi a garantami stretnutia boli Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok SOU a DHZ Dyčka.
   Pozvanie pri tejto príležitosti prijali hasiči historici a zberatelia z viacerých krajín Európy a to z Poľska, Maďarska, Rakúska, Českej republiky, Nemecka a samozrejme nechýbalo ani slovenské zastúpenie. Medzinárodných hostí privítali na dvojdňovej návšteve primátor Oliver Solga a viceprimátor Ján Čech. 


   Hlavný program stretnutia otvorilo piatkové pracovné posedenie za účasti predsedu DHZ Pezinok SOU, vrchného inšpektora DPO SR Petra Ronca, generálneho inšpektora DPO SR a predsedu Komisie histórie DPO SR Petra Kunkelu, predsedu DHZ Dyčka, generálneho sekretára prezídia DPO SR Vendelína Horvátha, zahraničných hostí a ďalších. Nosnou témou piatkového programu bolo 90. výročie založenia hasičskej tlače na Slovensku.
   Okrem toho, že sa toto medzinárodné stretnutie hasičov historikov a zberateľov uskutočnilo práve v Pezinku, bola jeho osobitosťou aj sobotňajšia premiéra medzinárodnej hasičskej burzy. Táto dala priestor prítomným zberateľom a záujemcom, aby predstavili časti svojich zbierok a vymieňali alebo nakupovali žiadané a cenné zberateľské artefakty.
   Hasiči historici a zberatelia zo zahraničia vďaka dobrej spolupráci s pezinskými dobrovoľnými hasičmi navštevujú Pezinok aj viackrát do roka ako hostia pri rozličných výstavách či iných podujatiach. Všetky tieto akcie majú okrem iného za cieľ zoznámiť s hasičským poslaním širšiu verejnosť a najmä mladšiu generáciu.

 

(KG)

 


Ohodnoťte článok: