Rozšírte rady pezinských skautov

September 2013 / Prečítané 1544 krát

   Slovenský skauting - 61. zbor Modrý oblak Pezinok nepretržite funguje od roku 1990. Za ten čas prešlo našimi radmi mnoho detí a mládeže. V súčasnosti máme registrovaných 59 členov do 30 rokov a 14 členov v novovzniknutom geologickom krúžku Malí Permoníci. Skauting je nevšednosť, rozmanitosť a špecializácia – to je ponuka skautingu pre ľudí, ktorí chcú napredovať, pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaľovať a pre ľudí, ktorí hľadajú viac, ako im ponúka bežný život. Skauting je o ideáloch, ktoré ľudia potrebujú najmä v čase dospievania, aby k nim mohli smerovať.
   V skautskom roku 2012/2013 sme mimo pravidelnej oddielovej činnosti zorganizovali 68 podujatí v celkovom trvaní 178 dní, na ktorých sa spolu zúčastnilo 1071 účastníkov. Tieto podujatia vo všeobecnosti poskytujú mladým ľuďom voľnosť, príležitosť spoznávať, čo v nich v skutočnosti je a čo dokážu, priestor pre kreativitu a vlastnú sebarealizáciu. Aj teraz pripravujeme zaujímavé podujatia ako je mestská hra Bozin, na ktorej sa každoročne zúčastňuje približne 100 skautov z celého Slovenska, Svetlonos, Betlehemské svetlo, výlety do okolia, výpravy, jarný tábor, víkendové podujatia v klubovni a vyvrcholením skautského roka bude letný skautský tábor 2014. Skautov z Pezinka budete môcť stretnúť na pezinskom Vinobraní a Dni otvorených dverí v geologickom múzeu Dionýza Štúra v Bratislave. Skauting je veľkou školou života vo forme neformálneho vzdelávania. Naši členovia aj tento rok nadobudnú nové vodcovské skúsenosti na skautských vzdelávacích kurzoch ako je vodcovská lesná škola „Baobab“ a „GILŠ“, kurz prvej pomoci a kurz pre radcov oddielov. Aktívne sa zúčastňujeme tiež nadnárodného projekte Komprax, ktorý zastrešuje Slovenský inštitút mládeže IUVENTA, vďaka čomu sme mohli prefinancovať drobné opravy našej klubovne a množstvo ďalších aktivít.
   Snažíme sa o formovanie zdravej osobnosti, evokujeme potrebu spoznávať sám seba, rozvíjame princíp aktívneho občianstva a cez osobnosť jednotlivca pokúskoch formujeme spoločnosť. Ak aj vás skauting zaujal, nájdete nás na Cajlanskej 88 v Pezinku alebo nás kontaktujte. www.facebook.com/Modryoblak, hlavandova@yahoo.com , tel., 0904143436

 

Katarína Hlavandová, zborová vodkyňa 61. zboru Modrý oblak Pezinok

 


Ohodnoťte článok: