Začiatok školského roka v pezinských školách

September 2013 / Prečítané 1199 krát

   Dňa 2. 9. 2013 sa otvorili brány 4 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok privítal žiakov v ZŠ Na bielenisku, Ing. M. Andel, viceprimátor Mesta Pezinok, privítal žiakov v ZŠ Kupeckého  a Ing. J. Čech, viceprimátor Mesta ZŠ s MŠ OrešiePezinok, privítal žiakov v ZŠ s MŠ Orešie. Prvý školský deň sa začal pre viac ako dvetisíc žiakov, z nich viac ako 270 detí zažili svoj úplne prvý deň v škole.
   Všetkým želáme veľa úspechov v školskom roku 2013/2014.

 

Ing. Renáta Minarovičová, odd. školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok

ZŠ s MŠ Orešie

   „Po dlhých dňoch leňošenia sa opäť otvorili brány školy Na bielenisku. Už tradične sa konalo slávnostné privítanie našich žiakov v átriu školy. Tento rok nás poctil návštevou aj pán primátor Mgr. O. Solga. Azda najviac sa však tešili malí prváčikovia. Na ich tvárach sme videli radosť a obavu zároveň. Do brány našej školy ich „vpustili “ najstarší deviataci, ktorí im venovali štvorlístok pre šťastie. Naša škola však neostala opustená ani počas prázdnin. Usilovne sa pracovalo na jej skrášľovaní. Žiakov a učiteľov čakali vymaľované triedy, ZŠ s MŠ Orešiechodby, schodištia, kompletne vymenené vodovodné batérie. Zakúpili sa nové lavice, stoličky a nový nábytok do kancelárií. K vybaveniu tried pribudli nové magnetické a korkové tabule ako aj učebné pomôcky. Vonkajší obklad budovy pomohli vymaľovať samotní učitelia. V tomto školskom roku by sme ešte radi uviedli do prevádzky aj vynovenú saunu.“

 

Mgr. Ingrid Jurčová

ZŠ Na bielenisku

 


Ohodnoťte článok: