Zber textílií, odevov a obuvi

September 2013 / Prečítané 944 krát

   Mesto Pezinok má zmluvu s firmou REVENGE, a. s. na zber použitých textílii, odevov a obuvi. Obyvatelia mesta už jeden a pol roka využívajú 15 ks špeciálnych bielych kontajnerov rozmiestnených po meste. V prvom polroku 2013 sa vyzbieralo 31 077 kg šatstva z týchto kontajnerov. Firma Revenge a. s. vyjadrila spokojnosť so zberom v Pezinku, čo sa prejavilo zvýšením počtu kontajnerov o 3 ks práve tento rok. Mesto Pezinok táto služba nič nestojí. Naopak, ušetrí sa tým, že textílie a odevy neskončia na skládke. Budú využité firmou Revenge a.s. napr. v automobilovom, strojárenskom a papierenskom priemysle ale aj pri podpore činnosti neziskových a charitatívnych organizácií.

 

(OŽP, KS a D)

 


Ohodnoťte článok: