Terminál integrovanej dopravy v prevádzke

September 2013 / Prečítané 1084 krát

   Terminál integrovanej dopravy v Pezinku bol vo štvrtok 5. septembra 2013 o 13.00 h oficiálne odovzdaný verejnosti. Pásku slávnostne prestrihol primátor mesta Pezinok Oliver Solga spolu s predsedom BSK Pavlom Frešom.
   Terminál integrovanej dopravy v Pezinku (TID) rieši celkovú dopravno-obslužnú situáciu v predstaničnom priestore ŽSt. Pezinok. V rámci projektu boli vybudované komunikácie a príslušné DZ, chodníky, parkovacie miesta v počte 64 ks, dve kryté odstaviská pre 36 ks bicyklov, verejné osvetlenie s 15 svetelnými bodmi, kamerový bezpečnostný systém s dvoma HD kamerami, prepojený na pult Mestskej polície Pezinok, informačný systém cestovných poriadkov, ktorý obsahuje dve centrálne tabule terminálu. Autobusovej doprave budú slúžiť aj novovybudované zastávky s piatimi autobusovými prístreškami a označovníkmi. Predstaničný priestor dopĺňajú prvky mobiliáru (lavičky, smetné koše, zahradzovacie stĺpiky a prvky zelene).
Začiatok prác bol 1. februára 2013 a práce boli ukončené 15. augusta 2013, teda o dva mesiace skôr, ako bol pôvodný termín. Celková suma vyčlenená na tento projekt bola 428 200 €, z toho sa mesto Pezinok podieľalo 5%, 10% bol zo štátneho rozpočtu a 85% prispela EÚ. V najbližšom čase bude ešte terminál doplnený mapou mesta a informačnou tabuľou.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: