Kde a ako sa zbaviť odpadu

September 2013 / Prečítané 10731 krát

   V Pezinku nie je zriadený zberný dvor, napriek tomu majú obyvatelia možnosť zbaviť sa okrem komunálneho aj iného odpadu, ktorý nepatrí do nádob a kontajnerov.
   Pri svojpomocných úpravách bytu alebo oprave domu vzniká drobný stavebný odpad (tehly, dlažba, kachličky, betón, suť...v množstve do 1 m3). Takýto odpad môžu obyvatelia odviezť každý piatok v čase od 8.00 do 12.00 hodiny do Technického a skladového areálu MPS (bývalá motokárová dráha) na Fajgalskej ceste.
Počas zimného obdobia od 1. novembra do 31. marca 2014 môžu občania, ktorí potrebujú zlikvidovať drobný stavebný odpad, zavolať na tel. č. 0917 273711 alebo 0918 970 842 a dohodnúť si najmenej deň vopred s pracovníkmi Mestského podniku služieb odvoz tohto odpadu. Odvoz sa bude robiť vždy iba v piatok v čase od 8.00 do 12.00 h.
   Okrem triedenia separátov majú občania povinnosť vytriediť z komunálnych odpadov aj nebezpečné odpady. Ide o odpad, ktorý sa nájde v každej domácnosti, napr. televízory, chladničky, práčky, mrazničky (nerozobrané), rôzne drobné domáce spotrebiče, motorové oleje, batérie a akumulátory, žiarivky, farby, kyseliny, rozpúšťadlá, liečivá, ale aj pneumatiky z osobných áut. Už dlhé roky je zriadené tzv. Zberné miesto nebezpečných odpadov na Šenkvickej ulici č. 12 (v sídle firmy Petmas s. r. o.). Obyvatelia môžu doniesť nebezpečný odpad a pneumatiky do Zberného miesta v pracovných dňoch aj v sobotu od 7.00 do 16.00 h.
   Objemný odpad (nábytok, koberce, sanita) sa zbiera 2 x ročne v rámci tzv. jarného a jesenného zberu odpadu. Počas týchto dní môžu obyvatelia doniesť svoj odpad do Technického a skladového areálu MPS na Fajgalskej ceste. Okrem objemného odpadu môžu v tomto čase doniesť aj biologický odpad (konáre, tráva), pneumatiky, železný šrot či bielu techniku a drobné domáce spotrebiče a drobný stavebný odpad. Teda skoro všetok odpad okrem nebezpečných odpadov, ako sú napr. motorové oleje, batérie a akumulátory, žiarivky, farby, kyseliny, rozpúšťadlá, liečivá...
   Doplnkovým zberom je zber textílií, šatstva a obuvi do kontajnerov firmy Revenge a.s., ktoré sú rozmiestnené po meste.
   Rešpektovaním zásad triedenia odpadu a jeho odovzdania na príslušnom mieste alebo do prislúchajúcich kontajnerov by sa nemalo stať, že okolo kontajnerov bude hromada starého nábytku alebo rozbité umývadlo. Obyvatelia Pezinka majú možnosť využiť zadarmo služby, ktoré zabezpečia legálnu likvidáciu alebo zhodnotenie ich odpadu. Treba mať ale na pamäti, že sú to služby iba pre fyzické osoby, ktoré platia za odpad v meste Pezinok.

 

(OŽP, KS a D)

 


Ohodnoťte článok: