Postrehy z Pezinka a odinakiaľ

September 2013 / Prečítané 1575 krát

   Leto dosiahlo svoj vrchol, skoršie odrody hrozna sú obrané, v pivniciach „robí“ burčiak. Keďže hrozno majú radi nielen daniele, diviaky a operení zlodeji, ale aj tí dvojnohí, znovu, tak ako už neraz v minulosti pristupujeme na základe rozhodnutia Vinohradníckej a vinárskej komisie pri MsZ k opatreniam na ochranu úrody. Okrem toho, že vjazd do vinohradov je motorovým vozidlám celoročne povolený len na zvláštne povolenie vydané MsÚ, budú od 15. augusta až do konca oberačiek na vstupoch uzamknuté rampy. Vjazd bude možný len po asfaltovej ceste popri rybníku a na Cajle od polesia. V čase najväčších oberačiek cez víkend otvoríme niektoré rampy od 7. hod. do 19. hod. Budú to tieto vstupy: od Limbašskej cesty do Narpochov a Bajzlov, od Dubového vŕška do Holoperegov a Hoznislov a jeden vstup do Greftov podľa toho, kde to bude možné, pretože cesta Panský chodník je vo výstavbe. Mimo týchto dní bude možné si požičať kľúč na telefónnom čísle 0904108586 alebo v mestskej vinotéke na námestí u Ing. Hanúskovej. V prípade mimoriadnej situácie bude sada kľúčov aj na mestskej polícii. Toto riešenie sa nám osvedčilo aj vlani. Rampy sú lepšie ako navŕšené kopy zeminy na vstupoch. Podarilo sa nám výrazne eliminovať krádeže vo viniciach. Vo zvýšenej miere bude hliadkovať vo dne aj v noci mestská aj štátna polícia. Na niektorých miestach mesto rozmiestnilo aj tzv. fotopasce. Mimochodom, starým povoleniam na vjazd do vinohradov skončila platnosť 31. augusta. Nové sa už vydávajú bezplatne na MsÚ, na odd. životného prostredia u pani Strezenickej (č.dv. 11). Majú platnosť dva roky. Okrem toho pre brigádnikov, prepravcov, nákupcov hrozna a pod. sa vydávajú povolenia s krátkodobou platnosťou.
   Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov poslalo na Ministerstvo pôdohospodárstva SR žiadosť o mimoriadny odstrel danielej zveri, ktorá spôsobuje nemalé škody vo viniciach. Čiastočne nám bolo vyhovené.
   Dňa 25. júla sa pracovníci fy. Petmas zapojili do série brigád, ktoré organizuje mesto so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov a takmer 50 jeho pracovníkov s technikou bezplatne pracovalo pod vedením svojho riaditeľa Ing. Petra Mašuru a primátora Olivera Solgu v lokalite Stará hora na čistení a údržbe kamenice, vodného toku a cesty. V tejto lokalite chceme v budúcnosti organizovať podujatie Víno a levanduľa a ďalšie akcie. Touto cestou im chcem aj v mene Združenia poďakovať. Brigády sa zúčastnili aj piati aktivační pracovníci z Mestského podniku služieb.
   Chcel by som ešte spomenúť dve podujatia, ktorých sme sa zúčastnili a ktoré nás mimoriadne oslovili. Bol to Festival vína v Strekove pri Nových Zámkoch, podujatie podobné nášmu Vínu a levanduľa, len oveľa väčšie a s dlhšou tradíciou. Boli sme milo prekvapení úrovňou podujatia a hlavne nás doslova očarili ich vinohrady. My z Malokarpatskej oblasti sme sa zvykli pozerať na južnoslovenský región tak trocha zvrchu. V Strekove boli vinohrady ako zo škatuľky, mnohí naši by sa tam mohli ísť podučiť. Väčšinou nové výsadby, vysadené slovenskými novošľachtencami. Druhé podujatie bolo v Rakúsku, v mestečkách Aspern a Poysdorf a volalo sa Chlieb a víno. Mestečká ležia v kraji Weinviertel, kúsok za našimi hranicami, v kraji, ktorý vonia chlebom a vínom. Z oboch podujatí sme si priniesli množstvo nápadov, z ktorých by sme niektoré chceli zrealizovať aj u nás. Na to však potrebujeme nielen chuť a vôľu, ale hlavne úsilie zachovať a predovšetkým zveľadiť naše vinohrady. Chce to ale zmeniť myslenie ľudí, aby vo vinohradoch nevideli možnosť rýchleho zbohatnutia premenou na stavebné pozemky, ale potrebu ich zachovania pre budúce generácie. Vínna turistika v spojení s miestnou gastronómiou, krásnou malokarpatskou prírodou, kultúrou a históriou regiónu má obrovský potenciál. Hlavne pre blízkosť Bratislavy a pre svoju dobrú dostupnosť z blízkeho zahraničia. To, že sa opäť začínajú vysádzať nové vinohrady a stále častejšie vidím pracovať vo viniciach aj mladých ľudí, ma napĺňa miernym optimizmom napriek neustávajúcim snahám developerov túto krajinu zabetónovať. Veď keď dokázali udržať a zveľadiť vinice v Strekove alebo v Rakúsku, dokážeme to aj my. Na záver mi dovoľte vysloviť jedno „zbožné“ prianie: „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“.


Gabriel Guštafík, predseda VaV komisie pri MsZ v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: