Vážení spolubčania, milí Pezinčania,

September 2013 / Prečítané 1695 krát

s úctou, hrdosťou a obdivom si my, občania Pezinka, pripomíname významnú historickú udalosť - 350. výročie obliehania nášho mesta Tureckými vojskami. Spomíname na našich predkov, ktorí 17. septembra 1663 zachránili Pezinok a jeho vtedajších obyvateľov pred osemnásťtisícovou armádou Osmanskej ríše. Ich hrdinstvo a obetavosť je nielen mimoriadnou udalosťou v dejinách nášho mesta, ale aj inšpiráciou a príkladom občianskej statočnosti pre dnešné i budúce generácie. Pripomeňme si preto v týchto dňoch ich pamiatku a spomínajme na nich s vďakou a pokorou.
 

 

Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: