Poďakovanie

August 2013 / Prečítané 1416 krát

  S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a celej rodine, že sme sa dňa 24. 7. 2013 rozlúčili s naším drahým
Danielom STRNOM
ktorý nás opustil vo veku 57 rokov. Ďakujeme za účasť na obrade a kvetinové dary. Manželka Jarka, dcéra Zuzana, syn Andrej s manželkou a ostatná smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: