Oprava

August 2013 / Prečítané 1228 krát

   V minulom čísle Pezinčana došlo pri prepisovaní údajov z evidencie obyvateľstva k chybe, ktorá spôsobila, že jubilantov ktorí sa dožili 85 rokov sme zaradili medzi 80 ročných. Za toto „papierové omladenie“ sa ospravedlňujeme. Menovite pani Anne Kelecsenyiovej, Anne Polákovej, Jozefíne Ronecovej a pánovi Milanovi Tesářovi a dodatočne gratulujeme ku krásnemu jubileu – 85 rokov.
   Informácie do spoločenskej kroniky sa z dodaných materiálov prepisujú. I keď je tento spôsob prácnejší a náchylnejší na preklepy, má svoju výhodu pri ochrane osobných údajov.

 

(r)