Výstava v minigalérii Domu kultúry HASIČSKÉ HOBBY 2013

August 2013 / Prečítané 1106 krát

   Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom zorganizovali v Minigalérii Domu kultúry III. Medzinárodnú výstavu HASIČSKÉ HOBBY 2013. Otvorená bola podvečer dňa 5. 8. 2013 za prítomnosti domácich a zahraničných hostí. Vystavovateľov, viceprimátorov Mesta Pezinok Ing. Jána Čecha a Ing. Miloša Andela, dobrovoľných i profesionálnych hasičov a všetkých prítomných privítala zástupkyňa riaditeľky PKC Danka Debnárová a kurátor výstavy, vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec. Výstava bola venovaná 90. výročiu vzniku hasičskej tlače na Slovensku a medzi hosťami preto nechýbali ani dvaja bývalí šéfredaktori časopisu Požiarnik Mgr. Iva Bukvová a Mgr. Stanislav Vanča. Vernisáž hudobne sprevádzal Juraj Hanulík.
   Za tému tohtoročnej expozície organizátori vybrali hasičské rovnošaty. Medzi vystavovateľmi sú traja z členských krajín CTIF a to Peter Poloma, Werner Satra a Reinhard Tercsinar. Zvyšok dopĺňajú Slováci – zberateľ Jozef Malík z Turzovky, Ing. Peter Hargaš z Bratislavy, právnička a hobby maliarka JUDr. Alena Polakovičová a Peter Ronec .
   Po tom, ako kurátor predstavil každého z vystavovateľov, boli trom z nich odovzdané medaily DPO SR. „Za príkladnú prácu“ JUDr. Alene Polakovičovej a „Za spoluprácu“ Wernerovi Satrovi a Reinhardovi Tercsinarovi. Odovzdali ich spoločne Ing. Jozef Paluš, dlhoročný prezident HaZZ a SNK CTIF, a vrchný inšpektor DPO SR František Daniš.
   V minigalérii sú vystavené exponáty zo zahraničných hasičských múzeí i súkromných zbierok hasičov. Návštevníci tu môžu vidieť historické aj moderné hasičské rovnošaty, a to zásahové, pracovné i slávnostné. Vystavená je tu tiež kolekcia nášiviek na rovnošaty z mnohých krajín a obrazy hobby maliarov, medzi ktorými sa po prvýkrát nachádza kolekcia olejomalieb portrétov najvýznamnejších funkcionárov Zemskej hasičskej jednoty Slovenska a DPO SR Miloslava Schmidta, Belu Voldána, Gustáva Hedánka, Jozefa Minárika i Ladislava Pethó. Verejnosti bude táto výstava v pezinskom Dome kultúry prístupná do 18. 9. 2013.

 

Peter Ronec

 


Ohodnoťte článok: