Park oddychu a umenia pri Zumbergu

August 2013 / Prečítané 1559 krát

Historický pohľad na Voigtovu vilu...   Spoločnosť GOLF Pezinok v spolupráci s ŠK Albatros Pezinok pripravuje na Kutuzovovej ulici (časť Zumberg) v Pezinku projekt pod názvom „Park oddychu a umenia“.
   Jedná sa o oddychovú zónu pre verejnosť, ktorej súčasťou má byť expozícia umeleckých diel miestnych umelcov. Niektoré z diel – zväčša sochárske objekty už možno vidieť priamo na mieste. 

Historický pohľad na Voigtovu vilu...


   V roku 2014 je tiež pripravovaná výsadba vinohradníckeho skanzenu charakteristických odrôd viniča malokarpatskej oblasti. 
...a miesto pod ňou v súčasnosti. Golfové odpalisko, green, rozľahlý priestor...  Na trávnatých plochách je pre športových nadšencov vybudovaná golfová cvičná lúka a cvičný golfový green, ktoré sú už v skúšobnej prevádzke. Majitelia už získali stavené povolenie na terénne úpravy a vodné stavby, čaká sa len na kolaudáciu objektu kaviarne, ktorá bude zároveň sídlom a klubovňou ŠK Albatros Pezinok. 

...a miesto pod ňou v súčasnosti. Golfové odpalisko, green, rozľahlý priestor...

   Areál dopĺňa chýbajúcu občiansku vybavenosť známej periférie Pezinka, ale má byť najmä atraktívnou zastávkou na turistickej a cyklistickej trase cez pezinský chotár.
   Uvažuje sa aj nad jeho začlenením do banského a vinohradníckeho náučného chodníka, keďže sa jedná o významnú lokalitu z hľadiska histórie pezinského vinárstva a baníctva.

...a príjemné zázemie.   V neposlednom rade bude plniť aj významnú kultúrno-spoločenskú funkciu, svojou estetikou má ambíciu prispieť k výchove mládeže k umeleckým a spoločenským hodnotám ako aj k trvalo udržateľnému rozvoju mesta a zníženiu kriminality v lokalite.

 

...a príjemné zázemie.

(r)