III. ročník Malokarpatskej školskej ligy v zbere papiera

August 2013 / Prečítané 1390 krát

   Ako po minulé roky, aj v uplynulom školskom roku 2012/2013 sa uskutočnil ďalší ročník Malokarpatskej školskej ligy v zbere papiera. Tento rok v ňom bolo zapojených 34 škôl z okolitých miest a obcí, čo predstavuje takmer 10 000 žiakov. Tí vyzbierali spolu viac ako 500 ton papiera, ktorý bol využitý ako druhotná surovina. Dosiahnuté výsledky dokazujú, že environmentálne povedomie na školách neustále narastá a školy sa stále viac zaoberajú problematikou ochrany životného prostredia.

V rámci Ligy boli vyhlásené dve súťažné kategórie. V kategórii vyzbieraného množstva papiera za celú školu sa na prvých troch miestach umiestnili nasledovné školy:
1. Základná škola Kupeckého, Pezinok
2. Základná škola Ľ. Štúra, Modra
3. Základná škola, Fándlyho, Pezinok

   Výhrou za 1. miesto v tejto kategórii bol školský výlet do Brna, kde žiaci mali možnosť navštíviť Technické múzeum a hvezdáreň. Škola umiestnená na 2. mieste získala poukážky do Aquaparku Senec, a cenou za 3. miesto bol vstup pre 30 detí a pedagogický dozor na tri hodiny do Aquaparku Senec.
   V druhej kategórii, v ktorej sa hodnotilo množstvo vyzbieraného papiera v prepočte na jedného žiaka sa umiestnili tieto školy:

1. Cirkevná základná škola sv. Leonarda, Doľany
2. Základná škola, Jablonové
3. Základná škola, Kuchyňa

   Odmenou pre víťazné školy bola finančná odmena.
   Spoločnosť Marius Pedersen, a. s. týmto ďakuje všetkým zúčastneným školám. Dúfame, že IV. ročník Malokarpatskej školskej ligy v zbere papiera bude minimálne rovnako úspešný ako ten posledný. Veď na školy čakajú opäť atraktívne výhry.

 

Jana Kyseľová