Priatelia sa znova stretli

August 2013 / Prečítané 1471 krát

   Sľubne sa rozvíjajúca spolupráca medzi Výbormi ZO SZPB v Spišskej Novej Vsi a Pezinka bola potvrdená v dňoch 19.-20. 7. 2013, keď členovia Výboru ZO SZPB Pezinok v zložení p. Markeová, Bačiková, Sláviková, Kralovič a Vilim sa zúčastnili na pozvanie Výboru ZO SZPB v Spišskej Novej Vsi na recipročnej návšteve pri príležitosti konania Spišských trhov.
   Po príchode našej delegácie do Spišskej Novej Vsi sa delegácia zúčastnila slávnostného otvorenia Spišských trhov. Pri tejto príležitosti sme odovzdali osobný dar p. primátora Pezinka Mgr. Olivera Solgu p. primátorovi Spišskej Novej Vsi Volnému. Po otvorení Spišských trhov sme položili kyticu kvetov k pomníku padlých, ktorí zahynuli v rámci tzv. „Malej vojny“ na Spiši a kde na pamätnej doske je uvedené aj meno pilota poručíka Jana Svetlíka (pochovaný v Častej), ktorý bol prvým padlým v rámci „Malej vojny“. Potom sme sa zúčastnili slávnostného odhalenia originálov sôch evanjelistov v zrekonštruovanom evanjelickom kostole.
   Druhý deň návštevy (20. júla 2013) sme sa oboznámili s kultúrnymi ustanovizňami mesta Spišská Nová Ves, a to návštevou spišsko-novoveských múzeí a galérií. Položili sme kytičku kvetov k pamätníku oslobodenia mesta.
   Dobrá spolupráca medzi ZO SZPB bude pokračovať návštevou delegácie ZO SZPB zo Spišskej Novej Vsi na vinobraní v Pezinku, kde sa utuží ešte viac vzájomná spolupráca a dobré priateľstvo medzi jednotlivými členmi. V tejto súvislosti je pozoruhodný fakt, že predseda ZO SZPB v Spišskej Novej Vsi Michal Kuchár je synom už nebohého vojaka Michala Kuchára, ktorému počas národnooslobodzovacieho odboja velil už nebohý otec predsedu ZO SZPB v Pezinku Dušana Vilima Ján Vilim a ktorému Michal Kuchár v podstate zachránil život vtedy, keď Jána Vilima na kopci Polom nad Žilinou trafil nemecký delostrelecký granát a Michal Kuchár ho s ťažkými zraneniami stiahol z kopca a odovzdal vojenským zdravotníkom, ktorí ho následne eskortovali do Martinskej vojenskej nemocnice. O tom, že obaja páni Michal Kuchár a Dušan Vilim sú predsedovia ZO SZPB v jednotlivých základných organizáciách, nevedeli. Dozvedeli sa o tejto skutočnosti až v r. 2012, keď Spišskonovoveská delegácia bola na družobnej návšteve v Pezinku.

 

JUDr. Dušan Vilim, predseda ZO SZPB

 


Ohodnoťte článok: