AD: Asi žijem v inom Pezinku

August 2013 / Prečítané 1432 krát

   V júlovom čísle Pezinčana primátor Mgr. Oliver Solga reagoval na moje vyjadrenia v troch otázkach kladených poslancom mestského zastupiteľstva. Už vopred mi bolo avizované, že primátor sa „na mňa chystá“. Verte, že to, čo som si prečítala, ma už ani neprekvapilo, vzhľadom na dlhodobú potrebu primátora vyjadrovať sa či komentovať každý bod či diskusný príspevok, na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva.
   Predpokladala som, že v rubrike „Pýtame sa poslancov MsZ “ ide o slobodný, necenzurovaný názor poslancov, ako oni vnímajú život v našom meste. Vyjadrenia primátora Olivera Solgu typu „nenechala na Pezinku ako sa hovorí nitku suchú...“ poznám dôverne už z predvolebnej kampane, rovnako ako podsúvanie myšlienok, či dezinterpretáciu textu. Stačí si spätne prečítať vyjadrenia mojich kolegov a myslím, že na výpočte toho čo nás bolí v meste, sme sa zhodli viacerí. Od uverejnenia sme sa niekoľkokrát stretli a pán primátor mi ani slovkom nepovedal, že s obsahom mojich odpovedí má „problém“. Pán primátor však mal potrebu vyjadriť sa len k mojim odpovediam. Pán primátor, prečo? Nebola som vopred text konzultovať, nenechala som si svoj názor vopred odsúhlasiť? Prezentovala som moje názory, za ktorými si stojím a je na zvážení a posúdení obyvateľov mesta Pezinok, či sa s mojím pohľadom na život v meste zhodnú alebo nie. Hovorím o alarmujúcom technickom stave škôl a škôlok, čo pobúrilo pána primátora. Ak to nie je pravda, tak prečo potom robíme napr. rekonštrukciu kuchyne na ZŠ Fándlyho vo verejnom obstarávaní v predpokladanej hodnote technológia + stavebná časť za 500.000 + DPH ? Prečo potom pripravujeme projekt v rámci ISRMO – vypísané verejné obstarávanie Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého v predpokladanej hodnote 772.790,78 EUR + DPH, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku 403.945,71 EUR + DPH atď.? Viem zo zverejnených údajov dokladovať každú jednu vetu.
   Pán primátor argumentuje každoročne plusovým hospodárením. Len vyberám zo stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2010. Bežné + kapitálové príjmy mesta 11.875.078,46 €, bežné + kapitálové výdavky 12.347.954,98 €. Hospodárením vznikol schodok rozpočtu vo výške -472.876,52 EUR . To sú fakty, tak prečo máme problém priznať ich ?
   Chcem ubezpečiť primátora, ale najmä všetkých obyvateľov mesta Pezinok, že mi vždy išlo a ide o naše mesto Pezinok, o okresné mesto Pezinok a vinohradnícko – vinárske mesto. Záleží mi najmä na kvalite života v ňom, na zmysluplnom rozvoji. Vždy som ponúkala a ponúkam pomocnú ruku, vždy som sa snažila zodpovedne pripraviť na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva či komisií. Snažím sa pravidelne predkladať návrhy i riešenia. O presadení možných zmien v súčasnom zastupiteľstve nech si urobí obraz každý občan sám. Pán primátor vie, že práve ja hovorím o spoločnom úsilí, spojení síl, o systematickej a koncepčnej práci.
   Aj pri osobných rozhovoroch s primátorom poukazujem na nedostatky, predkladám návrhy na riešenie. Žiaľ, od ostatných volieb mi pán primátor dáva jasne verejne najavo, že môj názor či akýkoľvek návrh nemôže byť správny ani dobrý. Ja osobne si však myslím, že i rozdielnosť
názorov, širšia diskusia, výmena poznatkov, skúseností i kritika nás posúva ďalej. A som presvedčená, že Pezinok má naviac!
   Pán primátor vidím v našom meste i množstvo pozitív a často o nich hovorím. Vážim si Pezinčanov a som na mnohých hrdá. Aj preto som sa rozhodla žiť a pracovať v našom meste. Nesmierne si vážim dôveru občanov, ktorú mi dali vo voľbách, ako i možnosť pracovať v komunálnej politike v prospech občanov nášho mesta Pezinok. Budem sa naďalej snažiť nesklamať ich dôveru.

 

Mgr. Kvetoslava Štrbová, Poslankyňa MsZ