Pýtame sa poslancov MsZ

August 2013 / Prečítané 1596 krát

   Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky.
   V tomto čísle odpovedá: Bc. Peter Wittgrúber, poslanec za volebný obvod č. 1

1) Čo považujete za prioritu vo svojom volebnom obvode?

- Poslancom som už tretie volebné obdobie a celý čas sa považujem za poslanca za celé mesto. Ak by som mal vašu otázku odľahčiť, tak poviem, že prioritou je zmena volebných obvodov v meste a vytvorenie jediného pre Pezinok ako mesto, s rešpektovaním osobitého, historicky daného postavenia Cajly a Grinavy. Pri výkone svojej poslaneckej funkcie som sa určite nikdy nespýtal občana, ktorý so mnou chcel riešiť svoj problém, z ktorého volebného obvodu je a prečo sa neobrátil na „svojho“ poslanca. Ak sa však vrátim k meritu vašej otázky mojou prioritou vo volebnom obvode číslo 1 je dokončenie rekonštrukcie dolnej časti Záhradnej ulice. Zastávam totiž zásadu, že namiesto čiastkových rekonštrukcií niekoľkých stometrových úsekov chodníkov treba postupovať v meste tak, aby sme sa po obnove niektorých ulíc do nich nemuseli okrem havarijných situácií niekoľko desaťročí vracať. Myslím si, že príklad ulíc Tehelná a Za dráhou, Moyzesova, či horná časť Záhradnej ulice túto filozofiu v zásade potvrdzuje. Ďalšou prioritou je bezpochyby rozšírenie cintorína. Ten sa síce nachádza vo volebnom obvode číslo 1, ale jeho existencia sa priam bytostne dotýka obyvateľov celého mesta.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Nemyslím si, že by bola komunikácia medzi poslancami a občanmi nedostatočná, prípadne zlá. Samozrejme, že v zastupiteľstve sedí 25 individualít a každá má iný spôsob alebo formu komunikácie s občanmi tohto mesta. Moje osobné skúsenosti hovoria, že ak je vôľa na oboch stranách, je komunikácia bezproblémová, či už formou osobného stretnutia, ktorému som sa nikdy nebránil, telefonického rozhovoru či e-mailového kontaktu. Ak chce občan naozaj konštruktívne riešiť svoj problém, vždy som plne k dispozícii. Na druhej strane si však osobujem právo odmietnutia kontaktu s občanom, ktorý si miesto návrhov na riešenie niektorej negatívnej situácie predstavuje, že stačí poslancovi ľudovo povedané „nabrýzgať“ len aby sa cítil o trochu lepšie. Práca poslanca je najmä o každodennom styku s mestom, jeho obyvateľmi. Často musíme pochopiť určité prirodzenosti lokality, z ktorej sa na nás občania obracajú. Nie je to ľahké, ale nech sa páči, skúsiť to môže každý občan mesta s trvalým pobytom v Pezinku.

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

- Ak by som sa na to pozrel z pohľadu občana, možno by sa toho našlo dosť. Jedna skupina občanov preferuje rekonštrukciu chodníkov, iná zimný štadión, ďalšia podporu seniorských aktivít a ďalšia zasa lepší výber služieb či podporu športu. Ak na to však pozerám so znalosťou situácie iných miest trúfam si konštatovať, že mesto Pezinok nie je na tom až tak zle. Tým však samozrejme nemienim zľahčovať situáciu, v ktorej sa niektoré oblasti mesta, či už geografické alebo spoločenské, nachádzajú. Mne osobne, a to bez ohľadu na výkon poslaneckej funkcie, chýba predovšetkým jedna vec, a tou je vízia mesta, odpoveď na otázku, kam Pezinok smeruje, čo z neho chceme mať o desať, dvadsať či tridsať rokov. Stane sa z nás ubytovacie predmestie Bratislavy? Budeme ďalšou zónou logistických centier v blízkosti diaľnice? Alebo si uchováme vinohrady a lesy a urobíme všetko pre to, aby bol Pezinok nielen dobrým miestom na bývanie, ale aj na rekreáciu a oddych? Na tieto otázky, žiaľ, zatiaľ nemám odpoveď. Napriek tomu sa však pokúsim urobiť všetko pre to, aby chystaný územný plán mesta zohľadňoval predovšetkým potreby „starých“ Pezinčanov, ktorí tu žijú desaťročia, ale aj tých „nových“, ktorí sa sem prisťahovali s vidinou dobrého života v našom meste, pred predstavami developerov a ľudí, ktorí chcú zo všetkého vyťažiť len zisk. Nemôžem preto súhlasiť s ďalším zahlcovaním mesta a jeho infraštruktúry masívnou výstavbou, ktorá navyše často nerešpektuje danosti krajiny a prostredia, do ktorého je zasadená.

 

(r)