Fotopasce už fungujú

August 2013 / Prečítané 1403 krát

   Ako sme už informovali v minulom čísle Pezinčana, mesto Pezinok zakúpilo niekoľko fotopascí, ktorými rieši monitorovanie čiernych skládok a porušovanie všeobecne záväzných nariadení v oblasti životného prostredia. Už v prvých týždňoch po nainštalovaní sa dostavili výsledky. Kamery zachytili pri kontajnerovom stanovišti v Kučišdorfskej doline páchateľa, ktorý tam doviezol a vyložil starý nábytok. Priestupok objasňuje a sankciu bude riešiť mestská polícia. Cieľom rozmiestnenia fotopascí je zamedziť vytváraniu nelegálnych skládok, objasniť a sankcionovať prípadných znečisťovateľov verejných priestranstiev, rovnako ako zamedziť vandalizmu a poškodzovaniu životného prostredia a majetku mesta sprejermi. Fotopasce preto budú pravidelne premiestňované na rozličné miesta priamo v meste i v jeho okolí.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: