Grinavská ZŠ s MŠ Orešie pred novým školským rokom

August 2013 / Prečítané 1485 krát

   Cez prázdniny v školách deti zväčša nenájdete, no pedagógovia a pracovníci, ktorí sa starajú o chod školy, nezaháľajú ani v tomto období. Je potrebné pripraviť sa na nový školský rok a vykonať práce, na ktoré je počas školského roka menej času. Podobne to je aj v ZŠ s MŠ Orešie v Grinave.
   Materská škola bude aj v tomto roku využitá na maximum s počtom detí 69, čo znamená o tri deti viac ako v minulom roku. Všetky tri pavilóny sú nanovo vymaľované. V jednej triede je nová podlahová krytina z PVC a nový nábytok. Novinkou je interaktívna tabuľa s ktoru sa dajú uplatňovať nové metódy výchovného procesu aj pre tých najmenších.
   Čo sa týka vybavenia – nezaháľala ani ZŠ, ktorá sponzorsky získala nábytok (dva kamióny) rovanko pre triedy ako aj do priestorov pre pedagogických pracovníkov. Žiaci budú môcť od septembra využívať nové šatne pre bezpečné uloženie osobných vecí. Priestor šatní je nielen praktickejší, ale aj estetickejší. Štyri triedy na hornom poschodí boli kompletne vymaľované. Myslelo sa tiež na detail – dvere učební, kabinetov, administratívnych miestností boli nápadito dotvorené maľovanými obrázkami s odkazom na funkciu miestnosti. Nezabudlo sa ani na chodby a priestory na prízemí, kde bola tiež obnovená „maľovka“. ZŠ je taktiež vybavená interaktívnymi tabuľami a z materiálneho hľadiska pôsobí lepším dojmom. V minulom roku dostala novú stechu a okolie školy pôsobí príjemne a rozhodne má veľký potenciál. V tomto smere sa pripravuje projekt Envirotriedy, kde by sa žiaci učili vonku medzi zeleňou, ktorej je na pozemku školy dostatok. Ďalší projekt Ekofitpark zasa ráta s vybudovaním nových preliezok a hravých prvkov pre menšie deti.
Priestory v ZŠ Orešie s novými prvkami sú pripravené na začiatok školského roku 2013/2014.   Samozrejme škola zápasí aj s problémami. Azda najznámejším je nevyužitosť potenciálu ktorý škola má. V tomto školskom roku vedenie školy očakáva cca150 detí, čo je približne polovičná kapacita školy. Na tomto fakte sa podpísali aj nepravdivé fámy o slabšej kvalite školy či trápne výmysly o množstve sociálne neprispôsobivých žiakov. To, čo je pre chod školy problém (slabá obsadenosť) môže byť paradoxne veľkým plus pre žiakov. V tomto prípade ZŠ na Oreší dokáže žiakom ponúknuť to, čo máloktorá škola. Rodinnú atmosféru a maximálne individuálny prístup k žiakom, ktorí, vzhľadom na obsadenosť majú k dispozícii veľkorysé priestory. Škola je dobre prístupná, čo sa dopravy týka a žiakom je k dispozícii aj školský klub do 17.00 h, čo ocenia hlavne zamestnaním vyťažení rodičia. Zápis žiakov je možný do 15. septembra 2013.

 

(pb)


Ohodnoťte článok: