Zmena telefónnych čísiel

August 2013 / Prečítané 1416 krát

   V súvislosti s pripojením niektorých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok do IP digitálnej ústredne MsÚ upozorňujeme, že od 1. septembra 2013 budú mať nasledovné organizácie nové telefónne čísla

Materská škola Bystrická 1, riaditeľ - 6901 910, školská jedáleň - 6901 911
Materská škola gen. Pekníka 2, riaditeľ - 6901 920, školská jedáleň (gen. Pekníka 2) - 6901 921, elok. pracovisko Cajlanská 7 - 6901 925, elok. pracovisko Cajlanská 7 - 6901 926, elok. pracovisko Na Bielenisku 2 - 6901 928
Materská škola Svätoplukova 51, riaditeľ - 6901 930, školská jedáleň - 6901 931
Materská škola Vajanského 16, riaditeľ - 6901 940, školská jedáleň - 6901 941
Materská škola Za hradbami 1, riaditeľ (Za hradbami 2) - 6901 950, školská jedáleň (Za hradbami 2) - 6901 951, zást. riaditeľa (Za hradbami 1) - 6901 955, elok. pracovisko Holubyho 49 - 6901 958
Materská škola Záhradná 34, riaditeľ - 6901 960, školská jedáleň - 6901 961
Centrum voľného času Mladoboleslavská 3, riaditeľ - 6901 990
ZOS Komenského 23, vedúci - 6901 970
Jedáleň Hrnčiarska 44, vedúci - 6901 975
Denné centrum Kollárova 1, vedúci - 6901 980
Denné centrum Orešie 34, vedúci - 6901 983
Nocľaháreň Bratislavská 22, vedúci - 6901 985
MsP Karanténna stanica Fajgalská cesta, vedúci - 6901 189

 


Ohodnoťte článok: