Dve otázky primátorovi

August 2013 / Prečítané 1027 krát

Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Pravidelne aj na stránkach nášho časopisu informujeme o projekte ISRMO (Integrované stratégie revitalizácie mestských oblastí). V Pezinku sa tento projekt dotýka sídliska Sever a tamojších dvoch základných škôl. V ostatnom čase sme sa dozvedeli, že bola podaná žiadosť niekoľkých mestských častí o predĺženie odovzdania projektov, alebo že dokonca hrozí vylúčenie niektorých projektov pre nepripravenosť. Riešeniu tohto problému sa dokonca venuje najnovšie aj ZMOS. U nás polemiku vyvolala skôr žiadosť zaradiť do ISRMO aj projekt grinavského parku. Môžete nás teda informovať o súčasnej situácii ?

- Chcem ubezpečiť obyvateľov Pezinka, že celý proces pozorne monitorujeme, konzultujeme so zhotoviteľom i poverenou pracovníčkou BSK, a preto vieme aj o problémoch, ktoré sa vyskytli. V žiadnom prípade sa však netýkajú Pezinka. Náš projekt je zatiaľ v poriadku a dodržujeme všetky podmienky a termíny. Čo sa týka grinavského projektu a konkrétne reakcií, ktoré sa objavili aj v médiách, musím konštatovať, že v zmysle tlačového zákona nemôžem reagovať na odpoveď pani Rusnákovej uverejnenú v tomto čísle. Môžem sa vyjadriť len k môjmu predmetnému článku uverejnenému v júlovom čísle Pezinčana. Za tvrdeniami, názormi a postojmi v ňom obsiahnutými si stojím a ich pravdivosť môžem kedykoľvek doložiť.

l Pán primátor, leto nebolo len časom dovoleniek, ale pre naše mesto a jeho vedenie aj obdobím zvýšenej aktivity či skôr dokončenia a odovzdávania niekoľkých verejnoprospešných stavieb. Pripomeňme si, ktoré to boli a v akom stave sa dnes nachádzajú.

- V prvom rade musím menovať veľmi dôležitý a dlho očakávaný projekt revitalizácie predstaničného priestoru, vybudovanie dopravného terminálu. Iste potešil všetkých Pezinčanov, ktorí tento priestor budú denne využívať v oveľa väčšom komforte. Keď vylepšíme ešte niekoľko drobností ako sú informačné tabule, stojany na motocykle a presvedčíme majiteľov okolitých nehnuteľností, aby aj oni priestor v ich vlastníctve skrášlili, bude to naozaj dôstojný vstup do mesta. Uspokojivo pokračujú aj práce na rekonštrukcii kuchyne na Základnej škole na Fándlyho ulici. Stavebné práce boli ukončené minulý mesiac a teraz začala montáž novej techniky a posledné úpravy priľahlých priestorov.
   Treťou stavbou, ktorú sme tiež už prakticky dokončili, bolo rozšírenie mestského cintorína. Je vybudované oplotenie, inžinierske siete, chodníky a osvetlenie. Sú vytýčené hrobové aj urnové miesta a pripravuje sa parková úprava. V dolnej časti od Moyzesovej ulice začneme čoskoro budovať záchytné parkovisko pre návštevníkov cintorína.
   V letných mesiacoch sa podarilo tiež realizovať revitalizáciu ďalšej etapy Potočnej ulice, a tak stred mesta získal opäť kus pekného priestoru, ktorý je súčasťou postupne sa rysujúcej pešej zóny.
   Mimoriadne ma teší skutočnosť, že po piatich rokoch bolo skolaudované multifunkčné ihrisko vo futbalovom areáli na Cajle. Je zbytočné pripomínať, že sa tak stalo po nezmyselnom atakovaní tohto projektu a kolotoči odvolaní zo strany jedného z občanov.
   Ako teda vidieť, toto leto bolo aj pre vedenie a odborných pracovníkov mesta viac o intenzívnej práci ako o dovolenkovaní.

 

(r)