AD: Pravda o grinavskom projekte

August 2013 / Prečítané 1881 krát

   Na stránke www.grinava.com  bol uverejnený môj článok s názvom „Primátor povedal grinavskému parku NIE!.“ Tento názov vystihuje skutočnosť, že pán primátor Mgr. Oliver Solga na zasadnutí mestského zastupiteľstva apeloval na poslancov, aby projekt Grinavy nepričlenili k projektom zamýšľaným do výzvy ISRMO, čoho dôsledkom je, že projekt, „ktorý stál mesto nemalé paniaze“ ako píše pán primátor a na ktorý je vydané právoplatné stavebné povolenie, sa nebude realizovať.
   Tvrdenie pána primátora, že „projekt Grinavský park jednoducho neuspel na ministerstve je zavádzajúci, nakoľko projekt bol vyradený v dôsledku chýb úradníkov ministerstva, na ktoré som ako právnička a členka Občianskej iniciatívy Grinava poukázala s výraznou podporou obyvateľov Grinavy, ktorí sa pod náš podnet podpísali a ktorý nie je „zamlčaný“ ako to tvrdí pán primátor, je už pol roka zverejnený na webovej stránke.
   Pán primátor nazval naše konanie „očierňovaním úradníkov ministerstva“. Myslím, že za všetko hovorí fakt, že naším podnetom sa ministerstvo zaoberalo a výsledkom nášho snaženia je, že pán minister rozhodnutie pre pochybenia zrušil.
   Najzávažnejšie v článku Olivera Solgu je však tvrdenie, že „Predkladatelia, vrátane pani Rusnákovej, si vybrali agentúru a tvrdili, že to majú „pozichrované“ na sto percent, čo môžu dosvedčiť viacerí svedkovia.“ Toto tvrdenie pána primátora vykazuje všetky znaky naplnenia skutkovej podstaty trestného činu ohovárania. Je absolútnym vrcholom a ak svoje tvrdenia aj mieni dokonať, pôjde o krivé obvinenie v kombinácii s krivou výpoveďou všetkých „svedkov“. Žiadnu agentúru som nevyberala, nie som zamestnankyňou mestského úradu, v živote som nevidela ani konateľku tejto spoločnosti, ani žiadneho jej zamestnanca a nebola som účastná na žiadnom rokovaní s touto firmou, či už na mestskom úrade alebo v mojom súkromí. Netuším, čo mal kto mať „pozichrované na sto percent“. Je to vážne obvinenie korupčného charakteru a veľmi hlboko zasahuje do mojej dôstojnosti a cti.
   Ďalej pán primátor označil za hrubú lož, že výzva v januári 2012 na čerpanie eurofondov by bez projektu grinavského parku prebehla bez akéhokoľvek projektu Pezinka, pričom vedome dôvodil krokmi, ktoré urobil v úplne inom druhu výzvy! Pán primátor tvrdí, že má relevantné dôkazy, že pričlenením grinavského parku do výzvy ISRMO by sa celý tento projekt ohrozil. Grinavský projekt nemôže ohroziť iné projekty v ISRMO, nakoľko ako jediný už prešiel posúdením formálnej správnosti ministerstvom. Je známe, že z ISRMO nebude čerpať Devínska Nová Ves, ktorá odstúpila, Rača musela vypustiť jeden projekt a Petržalka oznámila, že nestíha termíny na podanie projektov, čo sú všetko uvoľnené finančné prostriedky, ktoré by mohli mestá Bratislavského kraja vyčerpať.
   Tvrdenia pána primátora, že hľadím len na svoj záujem, dokonca že mojou motiváciou je, že chcem presadiť projekt svojho manžela, je už len čerešničkou na torte. Pán Solga opomenul fakt, že som členka občianskeho združenia, ktorého cieľom sú verejnoprospešné aktivity v prospech obyvateľov Grinavy. Projekt grinavského parku mal slúžiť deťom, starým ľuďom, mládeži a hosťom Grinavy.

 

Gabriela Rusnáková

 


Ohodnoťte článok: