Psie dni, psie časy

August 2013 / Prečítané 1050 krát

   Pre obdobie horúčav na prelome júla a augusta sa vžilo pomenovanie „psie dni“. Jeho korene siahajú do starého Ríma a súvisia so súhvezdím Veľkého Psa, ktoré v čase vrcholiaceho leta vychádza ráno nad obzor.
   V lete pred 45 rokmi však slovné spojenie „psie dni“ nadobudlo ďalší osobitý význam. A možno by bolo namieste hovoriť skôr o „psích časoch“, pretože vojská Varšavskej zmluvy, ktoré 21. augusta 1968 vkročili do Československa, aby tu v zárodku udupali rodiacu sa slobodu, ostali na našom území viac než dve desaťročia.
   Je to obdobie dosť dlhé na to, aby poznamenalo život jednotlivca. Ale na druhej strane smiešne krátke z historického hľadiska. Podstatné je, aby normalizačné návyky ako napríklad ľahostajnosť, pasivita či strach nepretrvávali aj naďalej v našich mysliach. Aby sme si uvedomili, že žijeme v oveľa slobodnejšej spoločnosti, než naši rodičia. A za psie dni, či skôr psie časy si dnes môžeme do veľkej miery aj my sami.

 

(kam)
 


Ohodnoťte článok: