Pezinok patrí medzi najmodernejšie mestá na Slovensku

August 2013 / Prečítané 965 krát

   Pezinok je jedným z miest na Slovensku, ktoré vyvracia status zastaranej slovenskej samosprávy. Rozhodlo sa napriek obmedzenému rozpočtu digitalizovať a postupne zjednocovať svoju IT infraštruktúru. Investíciou si znížilo prevádzkové náklady na telekomunikačné služby o 40%.
   Pezinok zápasil s klasickými problémami ako staré analógové zariadenia, neprehľadnosť telekomunikačných služieb vrátane rôznych paušálov, nejednotných predvolieb a až 13 rôznych verejných liniek. V porovnaní s prácou v súkromnom sektore s modernejšou infraštruktúrou zamestnanci mesta potrebovali aj na vykonanie jednoduchých úkonov oveľa viac času. Neposlednou komplikáciou bola aj absencia centralizovanej správy, čo spôsobovalo problémy a zdržania technickému oddeleniu.
   Prvým akútnym kameňom úrazu bola zastaraná telefónna ústredňa, ktorá sa nedala rozšíriť, a teda nedokázala zjednotiť mestský úrad s jeho organizáciami ako napríklad s centrom voľného času, materskými školami, opatrovateľskou službou, alebo dennými centrami pre seniorov.
   S riešením prišiel externý dodávateľ telekominikačných služieb Slovanet a navrhol modernú digitálnu IP ústredňu. Vďaka SIP protokolom a konvergovaným riešeniam (multimediálne spojenie, hlas + dáta) sa eliminovali výpadky a zbytočné zdvojené kabeláže. IP telefóny teraz disponujú 80 IP klapkami nezávislými od umiestnenia a majú flexibilnú kapacitu odchádzajúcich hovorov. A čo je najdôležitejšie, zamestnanci mesta môžu pracovať efektívnejšie, bez nadbytočných úkonov a komplikácií.
   „Pezinok chce byť dobrým miestom pre život svojich občanov, a preto nesmie zaostávať ani vo vybavovaní agendy. Na to je ale potrebná neustála modernizácia a digitalizácia procesov. Nová IP ústredňa nám výrazne zjednodušila úkony, ušetrila náklady na prevádzku, a čo je najdôležitejšie, naši ľudia sa naučili s novým systémom rýchlo pracovať,“ povedal Matej Sandtner, správca IT Mestského úradu Pezinok.

Nový stav a výsledky implementácie digitálnej ústredne v Pezinku:
- Jednotná a moderná IP infraštruktúra
- Zníženie nákladov na telekomunikačné služby o 40%
- Flexibilita rozširovania – geografická nezávislosť
- Flexibilita nadstavby (hlasová schránka, IVR, softphone, audiokonferencia, call centrum)
- Možnosť prepojenia s informačnými systémami
   Mesto v najbližších mesiacoch plánuje ďalšiu modernizáciu a plánové prepojenie svojich inštitúcií.

 

(r)


Ohodnoťte článok: