Spoločenská kronika

Júl 2013 / Prečítané 2734 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Filip Buzgo  10.6.
Dorota Hergottová  10.6.
Michal Gonda  11.6.
Izabel Oláhová  11.6.
Marko Grgáč  11.6.
Miloš Daniel Baláž  12.6.
Dávid Kokoška  13.6.
Filip Fraňo  14.6.
Mária Majchráková  20.6.
Matúš Molnár  24.6.
Peter Kolenčík  3.7.
Stela Mitterová  4.7.
Ľubomír Mihálik  5.7.
Adam Kastl  7.7.

 

ZOSOBÁŠILI SA
Ing. Gerhard Herda  Ing. Dana Janíková
Miroslav Otahal  Alena Čunderlíková
Ing. Miroslav Dudík  Mgr. Erika Puchallová
Tomáš Malešic  Zuzana Zámečníková
Ľubomír Demovič Mária Heráková
Mgr. Tomáš Šustek  Miriam Váleková
Boris Kotes  Lucia Balogová
Radovan Havlovič  Michaela Uhlíková
Ing. Miroslav Budzák  Mgr. Kristína Hitková
Daniel Šteberla  Mgr. Monika Idešicová
Mgr. Michal Piják  Mária Kačeňuk
Lukáš Benci  Soňa Šajermanová
Ladislav Nedelka  Katarína Hrdá
Miroslav Kadnár  Martina Achbergerová
Mgr. Ján Zagora  Mgr. Jana Andelová
Michal Urbančok  Marcela Sládečková
Ladislav Kačník  Katarína Vajglová
Mgr. Ján Rizman  Lucia Slimáková
Mgr. Martin Kríž  Marieta Polákovárová
Mgr. Ján Zagora  Mgr. Jana Andelová
Michal Urbančok  Marcela Sládečková
Ladislav Kačník  Katarína Vajglová
Mgr. Ján Rizman  Lucia Slimáková
Mgr. Martin Kríž  Marieta Poláková
 

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Milan Babala  89 r.
Ivan Vlaček  72 r.
Igor Matyšák  59 r.
Mária Polkorábová  85 r.
Júlia Šuranová  72 r.
Ing. Jaroslav Axamit  84 r.
Elemír Piaček  69 r.
Valeria Gašparovičová  85 r.
Pavol Demovič  56 r.
Anna Čajkovičová  71 r.
Ján Chalupianský  43 r.
Drahoslava Noskovičová  74 r.

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Anna Hlavinová

 1.7.

Adolf Achberger

 1.7.

Anna Halanová

 2.7.

Mária Námešná

 3.7.

Irena Jendeková

 4.7.

Emil Šimko

 7.7.

Jana Rapošová

 12.7.

Katarína Zbudilová

 15.7.

Pavel Kollárik

 15.7.

Juraj Maršalík

 16.7.

Eva Javorská

 18.7.

Alojz Bohunický

 19.7.

Jaroslav Ančic

 21.7.

Ing. Ján Michal

 21.7.

Jozefa Bačíková

 26.7.


75-roční

Valéria Šilhárová

 10.7.

Anna Várošová

 10.7.

Mgr. Mária Radimáková

 13.7.

Margita Bohunská

 14.7.

Mgr. Emília Jalšovská

 15.7.

Jozef Valent

 17.7.

Anna Brnčíková

 19.7.

Anna Sudilová

 21.7.

František Líška

 21.7.

Renáta Průšová

 27.7.

80-roční

Milan Tesář

 16.7.

Anna Kelecsenyiová

 16.7.

Jozefína Ronecová

 19.7.

Anna Lennerová

 27.7.

Anna Poláková

 28.7.

Oľga Králiková

 29.7.

Štefánia Geršičová

 29.7.

František Somorovský

 30.7.


90-roční

Juliana Bauerová

 14.7.

Danuša Dzvoniková

 21.7.

Mária Makošová

 30.7.


91-roční

Vendel Šmahovský

 3.7.

Margareta Laláková

 20.7.

Rudolf Čechovič

 31.7.


92-roční

Dominik Ježík

 2.7.

Anna Ondrejovičová

 22.7.


93-ročná

Mária Kramplová

 2.7.


96-ročná

Jolana Sviteková

 13.7.


Ohodnoťte článok: