Poďakovanie

Júl 2013 / Prečítané 1042 krát

  Ďakujeme všetkým, príbuzným a známym, ktorí sa 4. júna 2013 rozlúčili s naším bratom
Pavlom DEMOVIČOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa 26. júna 2013 prišli rozlúčiť s našou drahou zosnulou
Máriou POLKORÁBOVOU.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.
 


Ohodnoťte článok: