Prvá svetová

Júl 2013 / Prečítané 785 krát

   Od čias vypuknutia Prvej svetovej vojny uplynie 28. júla 99 rokov. Mnohí v súvislosti s ňou hovoria, že bola najstrašnejšia zo všetkých vojen v histórii ľudstva. Taliani ju dodnes označujú ako La Grande Guerra, teda Veľká vojna. Bola nielen veľká a tragická počtom obetí a materiálnych škôd, ale aj tým, že sa priamo dotýkala miliónov ľudí na bojiskách i v zázemí. Dotýkala sa tiež našich starých rodičov a prarodičov. Tí umierali na bojiskách a v zajateckých táboroch v Rusku, Rumunsku, Srbsku, Poľsku, ale aj na talianskej Piave. Mená Pezinčanov sú na pomníkoch a cintoríne v meste, na Cajle i v Grinave.
   Mnohé mená tam však chýbajú, mnohí zomreli na následky zranení doma. Miesta posledného odpočinku väčšiny ani nepoznáme. Navštívil som mnohé pamätníky a cintoríny v Taliansku. Všetky sú starostlivo udržiavané a je jedno, či sú tam pochovaní „domáci“ alebo „ nepriatelia“. Na jednom z nich je nápis: „V živote proti sebe, po smrti spolu“. Na mnohých som našiel slovenské mená, niektoré ešte s maďarskou transkripciou. Snažil som sa pod týmito menami si predstaviť konkrétnych ľudí. Spomínal som na našich dedov a pradedov, ktorí to prežili a potom nám po zostatok svojich životov rozprávali len tie veselé príhody. Niekedy sme však aj našimi detskými očami videli, že staré jazvy bolia nielen pri zmene počasia. Ich zriedkavé karty z fronty majú dojemne jednoduchý jazyk, ale sú plné citu i obáv o manželku, deti a rodinu. Nezaťažovali popisom útrap, ktoré sami denne prežívali...

 

Oliver Solga

 


Ohodnoťte článok: