Nadácia REVIA školila seniorov

Júl 2013 / Prečítané 802 krát

   Začiatkom júna otvorila ZŠ Kupeckého svoje brány seniorom, ktorí zasadli do lavíc, aby sa čo – to naučili o fenoméne tejto doby – o počítači. Vzdelávanie organizovala nadácia REVIA, ktorá takýmto spôsobom zareagovala na potreby obyvateľov nášho regiónu. Tentokrát sa do bezplatného kurzu Základnej počítačovej gramotnosti prihlásilo 17 seniorov prevažne z klubu Jednoty dôchodcov Slovenska v Pezinku. Srdečná vďaka patrí pani riaditeľke Kataríne Volánkovej a pani zástupkyni Dagmar Borekovej, ktoré poskytli výborne vybavené priestory počítačovej učebne ZŠ Kupeckého a spolu so žiakmi školy boli nápomocné aj pri samotných kurzoch.
   Seniori sa počas piatich stretnutí naučili základné ovládanie počítača, prácu s myškou, písanie textov v MS Word, naučili sa vyhľadávať informácie na internete. V závere kurzu si už naši frekventanti smelo emailovali s našimi lektormi – juniormi. Mnohí seniori majú svoju rodinu, vnúčatá v zahraničí a zručnosti, ktoré nadobudli tak určite budú využívať aj v praxi a postupne sa budú zdokonaľovať.
   Nadácia REVIA zorganizovala v regióne postupne už päť bezplatných počítačových kurzov – v Modre, Pezinku a Budmericiach. Tieto kurzy sú organizované v rámci projektu „ Aktívni pre komunitu, aktívni pre seba – komunitné sieťovanie pre komunitné zmeny“, ktorý je financovaný z prostriedkov Akadémie pre rozvoj filantropie v Poľsku v rámci V4Community Foundation Maturity Programu.
   Na každom kurze ochotne pomáhajú najmä juniori, ktorí si so seniormi vymenia na chvíľu svoje role a juniori vystupujú ako učitelia, lektori. Takáto forma spolupráce a komunikácie medzi mladými a staršími je veľmi atraktívna, osviežujúca a obohacujúca pre obidve strany. Preto nám, v nadácii REVIA dovoľte poďakovať sa všetkým účastníkom kurzu, ktorí prekonali predsudky a zábrany a vykročili do 21. storočia.

 

Nadácia REVIA

 


Ohodnoťte článok: