Pezinčania pálili jánske ohne

Júl 2013 / Prečítané 893 krát

   Jánske ohne zahoreli v Pezinku pod taktovkou Malokarpatského múzea už po tretí rok, a to v nedeľu 23. júna večer. Miestom konania sa aj tentoraz stala lúka vedľa Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru. Ide o tradičný zvyk, ktorý sa viaže k letnému slnovratu. Oheň má mať počas noci svätojánskej očistnú moc. Vďaka vysokým jánskym ohňom majú zas okolité polia priniesť vysokú úrodu.
   Aj tretí ročník pálenia jánskych ohňov v Pezinku sprevádzali rozličné aktivity, ktoré pre deti v spolupráci s múzeom pripravila Malokarpatská knižnica v Pezinku. Malí návštevníci si mohli vyskúšať hry a súťaže, ktoré organizátori vyberali taktiež s ohľadom na tradície. Bolo to napríklad lovenie jabĺk z vody ústami, pletenie červených náramkov, palicový tanec, fúriky, ktoré preverili aj fyzickú zdatnosť detí, maľovanie na tvár a telo, a ďalšie.
   Samotné pálenie vatry prišlo na rad hneď ako slnko zapadlo za obzor a začalo sa stmievať. Zapálenia jánskeho ohňa sa chopil primátor Mgr. Oliver Solga. Kopa naukladaného suchého dreva vzbĺkla a od okolostojaceho zvedavého publika zbierala zaujaté pohľady. Čarovnú atmosféru dotvárali ľudové piesne a hudobný doprovod ĽH Fidlikanti.
   Organizátori pripravili tento rok pre návštevníkov aj niekoľko noviniek, ku ktorým patrilo varenie magického svätojánskeho čaju z rôznych byliniek. Okrem toho si každý návštevník mohol so sebou priniesť nie len dobrú náladu, ale aj opekačkové dobroty, pretože na lúke bolo k dispozícii vedľajšie ohnisko, určené na rodinnú opekačku. Po úplnom zotmení predviedli členovia tanečnej skupiny Festum Aeternum ohňovú šou a vystúpilo tiež Gajdošské komando.
   Technické zabezpečenie podujatia mali na starosti hasiči z pezinského Okresného riaditeľstva a členovia Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok. Organizátori chcú, aby tradícia pálenia jánskych ohňov v Pezinku pretrvala a tak sa na vatru s veľkou pravdepodobnosťou môžu tešiť aj o rok.

 

(KG)

 


Ohodnoťte článok: