Prijatie pezinských baníkov

Júl 2013 / Prečítané 846 krát

   V pondelok 24. júna 2013 sa v priestoroch Mestského úradu v sobášnej sieni uskutočnilo prijatie pezinských baníkov pri príležitosti 674. výročia prvej písomnej zmienky o pezinskom baníctve. Pezinských baníkov slávnostne privítal viceprimátor Pezinka Ing. Ján Čech. Po ňom sa slova ujal zástupca baníkov p. Mišuta, ktorý priblížil v krátkosti pôsobenie pezinských baníkov a ich činnosť. Taktiež vyjadril spokojnosť a poďakovanie Mestu Pezinok za spoluprácu a presvedčenie, že bude naďalej pokračovať. Na záver sa prítomní baníci podpísali na pamätný list.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: