BSK: Kraj začal s rekonštrukciou cesty na Pezinskej babe

Júl 2013 / Prečítané 836 krát

   V tomto roku to bude najnákladnejšia investícia, predpokladané náklady sú cca 2,3 mil. €. Na Babe je porušená stabilita, vytvárajú sa pozdĺžne trhliny a zosúvajú sa časti vozovky. Ak by kraj nepristúpili k rekonštrukcii, hrozil by úplný zosuv časti telesa.
   Bratislavský kraja začal rekonštruovať tri havarijné úseky na ceste II/503 z Pezinka do Perneka. Všetky tri lokality sa robia naraz v rámci jednej stavby. Teleso bude treba sčasti rozobrať, vybudovať kotvenie násypu, urobiť odvodňovacie vrty a oporné múry. „Dôvod, pre ktorý sme k rekonštrukcii pristúpili, boli geologické prieskumy v uplynulých rokoch, ktoré naznačili že dochádza k zosúvaniu celej cesty a môžeme mať veľké problémy,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Tie problémy podľa neho vyplývajú najmä z toho, že napriek zákazu jazdia cez Pezinskú babu ťažké nákladné autá, ktoré majú 20 až 40 ton. Druhým dôvodom je, že cesta je pomerne stará, má zvetraný povrch a jej základy sú len o niečo pevnejšie ako suchý piesok. Tretím dôvodom je vlhkosť. Voda preteká popod cestu, čím sa íl stáva šmykľavým a celá cesta sa môže pohnúť. „Preto robíme takúto hlbokú rekonštrukciu. Budú tu oporné betónové múry, priepusty, ktoré odvedú vodu a všetka znehodnotená drť sa vymení za takú, ktorá udrží,“ uviedol župan.
   Ide o náročnú rekonštrukciu. Ukončená by mohla byť do štyroch mesiacov. „Záleží však od toho, čo tam ešte nájdeme. Predĺžiť sanáciu môže aj počasie,“ povedal Jaroslav Kuklovský zo spoločnosti RCB, ktorá sa stará o krajské cesty. Podľa župana hrozí aj drobné riziko, že bude treba celú cestu uzavrieť. „Preto prosíme o pochopenie. Našou snahou je, aby sme nemuseli uzatvárať cestu, ale treba povedať, že bezpečnosť je na úplne prvom mieste,“ doplnil Pavol Frešo.
   Župan zároveň zdôraznil, že rekonštrukcia cesty nie je riešenie, po ktorom budú môcť cez Pezinskú babu jazdiť ťažké nákladné autá, ale je to riešenie pre ľudí, ktorí používajú tento horský prechod na osobnú či hromadnú dopravu a pre nákladné autá do 7,5 tony.
- V roku 2011 sa vykonali potrebné geologické prieskumné práce - prieskumné vrty, laboratórne skúšky a vyhotovili sa inžiniersko-geologické podklady.
- Už počas roku 2012 sa pripravovali všetky sanačné práce podľa schválenej projektovej dokumentácie na všetky tri havarijné lokality.
- Od júna 2011 je v troch úsekoch usmernená premávka do jedného jazdného pruhu so semaformi.
- Okrem toho tu platí zákaz prejazdu nákladných vozidiel nad 7,5 tony.

 

 

(BSK)

 


Ohodnoťte článok: