Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda

Júl 2013 / Prečítané 877 krát

   Významné jubileum, 1150. výročie príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda k našim slovanským predkom sme si pripomenuli aj v našom meste. Až do 14. júla bola v Evanjelickom kostole nainštalovaná výstava slovenských i zahraničných umelcov venovaná práve tomuto výročiu.
   Na otvorení tohoročného kultúrneho leta pre Zámkom sme si v nedeľu 1. júla mali možnosť pozrieť dramatické predstavenie „Priniesli Slovanom písmo“, ktoré odohrali žiaci Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v spolupráci s Výchovno-vzdelávacím združením z Bratislavy. Hodinové pásmo pod vedením pani učiteľky Viery Drškovej zaujalo početných veľkých i malých účastníkov podujatia a symbolicky otvorilo projekt Kultúrneho leta 2013. Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum pripravili v rámci neho programy na každé nedeľné popoludnie so začiatkom vždy o 17. hodine. K významnému sviatku prispel aj Pezinský folklórny súbor Radosť, ktorý 20. júla spieval na historickom hrade Devín. Jeho vystúpenie bolo súčasťou veľkolepého podujatia, keď v rovnakom čase, od dvanástej hodiny, na 50. miestach po celom Slovensku spievali spevácke zbory a folklórne súbory.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: