Mesto Pezinok predáva

Júl 2013 / Prečítané 720 krát

Mesto Pezinok
P R E D Á V A

a) pozemky na ulici Za dráhou v Pezinku

   Pozemky majú celkovú výmeru 3 038 m2. Minimálna kúpna cena je 90 000 eur.
  Súťažný návrh (návrh kúpnej zmluvy) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do pondelka 16. 9. 2013 do 15.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj pozemkov na ulici Za dráhou NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční v utorok 17.09.2013 o 15.00 hod.

b) dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19 v Pezinku

    Pozemky majú celkovú výmeru 3 202 m2. Minimálna kúpna cena je 80 000 eur.
   Súťažný návrh (návrh kúpnej zmluvy) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do utorka 15. 10. 2013 do 15.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj domu Za dráhou 19 NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční v stredu 16.10.2013 o 14.30 hod.

c) administratívnu budovu v centre mesta na ul. M. R. Štefánika 10

Minimálna kúpna cena je 650 000 eur.

   Súťažný návrh (návrh kúpnej zmluvy) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do utorka 15. 10. 2013 do 15.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj budovy na M. R. Štefánika 10 NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční v stredu 16. 10. 2013 o 15.30 h.
   Predaj uvedených nehnuteľností sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže. Bližšie informácie: tel.: 033/6901 200, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk , web: http://www.pezinok.sk .

 


Ohodnoťte článok: