program CVČ - Epicentrum

Jún 2013 / Prečítané 1386 krát
EPICENTRUM
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

JÚL
 - Letné detské tábory – letný prímestský detský tábor – EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033/641 20 20 alebo 0911 402 021; epicentrum.pezinok@gmail.com, www.cvcpezinok.sk


AUGUST
 - Letné detské tábory – letný prímestský detský tábor – EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033/641 20 20 alebo 0911 402 021; epicen-trum.pezinok@gmail.com, www.cvcpezinok.sk

SEPTEMBER
 2.9. od 11.00 – 17.00 h v Zámockom parku, Zahájenie krúžkovej činnosti - Príďte si aj vy vybrať z novej ponuky krúžkov pre deti, mládež a dospelých.– Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033/641 20 20 alebo 0911 402 021; epicentrum.pezinok@gmail.com , www.cvcpezinok.sk