Pýtame sa poslancov MsZ

Jún 2013 / Prečítané 1496 krát

   Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky.
   V tomto čísle odpovedá: Mgr. Kvetoslava Štrbová, poslankyňa za volebný obvod č. 1

1) Čo považujete za prioritu vo svojom volebnom obvode?

- Čo najkvalitnejší život v našom okresnom vinohradnícko-vinárskom meste. Snažím sa svoje úsilie venovať presadzovaniu systémových a koncepčných riešení v prospech všetkých občanov, vrátane historických častí Cajla a Grinava. Záleží mi na tom, aby sa z Pezinka nestala nocľaháreň Bratislavy, ale aby naši občania boli spokojní a hrdí na mesto, v ktorom žijú.
   Vnímam negatívne dôsledky nekoncepčnej výstavby či zahusťovania a rozširovania mesta – absenciu nových oddychových a rekreačných zón, športovísk, trvalý nedostatok miest v MŠ, nedostatok parkovacích miest a pod. Alarmujúci je technický stav škôl, škôlok, dezolátny stav miestnych komunikácií i chodníkov, nedostatočné separovanie a spôsob likvidácie odpadu či zhoršujúce sa životné prostredie.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Komunikáciu vnímam ako schopnosť nielen počúvať, ale najmä porozumieť obsahu. Súčasná doba moderných technológií ponúka samospráve nové možnosti pre informovanie verejnosti o zmenách, úspechoch i problémoch, ktorí prináša každodenný život. Napríklad vytvorenie verejného mestského diskusného fóra vytvorí priamy kontakt s občanom a umožní okamžitú reakciu na jeho požiadavky či podnety, rovnako ako verejná diskusná televízna relácia občanov s poslancami.
   Pri napĺňaní poslaneckého mandátu využívam osobný kontakt s občanmi, osvedčuje sa i mailová komunikácia. Citlivo vnímam podnety i pochvalu občanov na prácu poslancov, pracovníkov mestského úradu, mestských spoločností a pod.
   Jedna vec je však vypočuť si problémy, druhá je možnosť poradiť, pomôcť, usmerniť, prípadne pripomienky naniesť na príslušnom fóre, komisii, zastupiteľstve a pod. Poslanecký mandát ma zaväzuje pomáhať občanom, ktorí mi dali dôveru.

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

- otvorenosť diskusií a akceptovanie iných názorov počas pracovných zasadnutí zastupiteľstva, dostatok informácií pre správne rozhodovanie, profesionálny prístup zúčastnených strán,
- odborný poradný hlas komisíí, bývalá Mestská rada, názory podnikateľov ako i v rôznych oblastiach skúsených Pezinčanov v rôznych oblastiach,
- obchvat mesta Pezinok, tzv. „Severný“ obchvat mesta, koncepčné riešenie centrálnej mestskej zóny – pešia zóna v centre mesta, prejazdnosť komunikácií, riešenia parkovania, kvalitnejšie povrchy komunikácií a chodníkov,
- dostatočná kapacita v materských školách, zlepšenie technického stavu škôl, školských jedální a škôlok.
- zariadenie pre seniorov s celodennou starostlivosťou vrátane lôžkového oddelenia pre imobilných spoluobčanov, mestské byty pre mladé rodiny,
- nový územný plán, občianska vybavenosť na Severe, Muškáte, Starom dvore, cyklotrasy v meste a jeho okolí, športoviská, kúpalisko, oddychová a relaxačná zóna,
- najmä vzájomná úcta a rešpekt.

 

(r)