Študijná cesta do Wienerwaldu

Jún 2013 / Prečítané 1291 krát

   Pozývajúci partner projektu – Niederösterreichische Werbung v spolupráci s BSK – Bratislavským samosprávnym krajom pripravil pre účastníkov piatu a zároveň poslednú študijnú cestu s bohatým programom. Hostiteľom bola destinácia Wienerwald. Táto študijná cesta nadväzovala na cyklus odborných seminárov-work-shopov zameraných na prenos know-how destinačného manažmentu z Dolného Rakúska v rámci projektu DESTINATOUR 2013.
   Cieľom študijnej cesty bolo doplniť teoretické vedomosti z work-shopov a získať skúsenosti z praktických príkladov fungovania turistických destinácií, tvorby produktu a spolupráce verejného
a súkromného sektora v Dolnom Rakúsku. Zúčastnení navštívili kúpeľné mesto Baden bei Wien, kláštor Heiligenkreuz a vinársku obec vo Wienerwalde Gumpoldskirchen.
   Predpokladom efektívneho fungovania partnerstiev verejného a súkromného sektora bola podľa zúčastnených najmä pravidelná komunikácia, vzájomná výmena skúsenosti, určenie spoločného cieľa, jednotnosť projektov a kvalitná marketingová stratégia.

 

(pv)

 


Ohodnoťte článok: