Brigáda na Dubovom vŕšku

Jún 2013 / Prečítané 1422 krát

   Už v minulom čísle Pezinčana sme informovali o množstve aktivít zameraných na čistenie  sídlisk, vinohradníckej krajiny, ciest a lesov. Pre mnohých občanov tieto akcie v prospech  životného prostredia začínajú byť pravidelnou samozrejmosťou. Patrí im za to naše poďakovanie. Možno budú inšpiráciou pre tých, ktorí sa iba chystajú zúčastniť sa podobného podujatia a urobiť niečo pozitívne pre seba, svoje okolie i pre svoje mesto. Užitočným a úspešným podujatím bola aj brigáda organizovaná 15. júna mestom Pezinok a Združením vinohradníkov a vinárov mesta Pezinok. Čistil sa melioračný kanál a potok na Dubovom vŕšku popri asfaltovej ceste v lokalite Hoznisle a pozemky patriace mestu, na ktorých chceme vysádzať ovocné stromy. Najväčší kus práce tentokrát urobili členovia poľovníckeho združenia Podkarpatské pole, ktorých prišlo okolo tridsať. Mestský podnik služieb, firma Petmas a Regionálne cesty Bratislava a Milan Pátek poskytli svojich ľudí a mechanizmy, ktoré urobili podstatnú časť roboty. Na záver tohto záslužného podujatia, na ktorom sa vyčistilo vyše tristo metrov kanála, vyzberalo sa 17 vriec rôznorodého odpadu, 20 pneumatík a niekoľko ton starého betónu a iných stavebných materiálov, bol priestor aj na malé spoločné pohostenie a dobré pezinské víno.
   Chcel by som v mene vedenia mesta a občanov Pezinka všetkým brigádnikom poďakovať za obetavú a zmysluolnú prácu v prospech nás všetkých, ale najmä v prospech našej desaťročia devastovanej krajiny.

 

(OS)

 


Ohodnoťte článok: