Hľadáme vlastníkov pozemkov

Jún 2013 / Prečítané 1569 krát

   V roku 1997 boli ukončené a schválené pozemkové úpravy v extraviláne katastrálneho územia Pezinok. Znamenalo to obnovu vlastníckych práv a vlastníckych vzťahov k pozemkom, ktoré si uplatňovali „ Jednotné roľnícke družstvá “.
Uplynulo už 16 rokov a v evidencii katastra nehnuteľností nachádzame na listoch vlastníctva neúplné údaje. Jedná sa o tzv. vlastníkov, ktorých pobyt nie je známy. Druhou stranou tejto skutočnosti je, že pozemky nikto nevyužíva, sú neobrábané a pritom to je napríklad vinohrad vo výbornej lokalite.
   Touto cestou sa v rubrike „Hľadáme vlastníkov pozemkov“ budeme obracať na vás na občanov, pri identifikácii a pátraní po takýchto nezistených vlastníkoch.

Ako na prvých sa pýtame:
1. Ján STRAPÁK – pobyt neznámy, pravdepodobné nadobudnutie dedičstvom v roku 1954 po matke? Mária Strapáková rodená Kováčovská, ? otec Gašpar Strapák, ? sestra Paulína Strapáková rod. Strapáková
2. Ján SLEZÁK – pobyt neznámy, nadobudnutie dedičstvom v roku 1950 a 1952, otec Martin Slezák, matka Anna Slezák rodená Slezák, manželka Anna rodená Giváčová,? dcéra Helena Vaneková rodená Slezáková
3. František KOŠŤÁLEK a 3 deti Rozálie MALÍŠKOVEJ rod. Košťálekovej: 1. Greta ŠKORPÍKOVÁ rod. Malíšek, ul. Maršala Titu 3, Petržalka, 2. Rozália KORBELOVÁ rod. Malíšek, Svätoplukova č. 32, Petržalka, 3. Jozef Malíšek, Borovského č. 44, Petržalka.
   Kto vie poskytnúť akékoľvek údaje alebo dokonca je domnelý dedič ohláste sa na č. tel. 033/6901211, alebo osobne na Mestskom úrade v kancelárii č. dverí 56 d na III. poschodí.

 

(MPO)

 


Ohodnoťte článok: