Zachráňme grinavskú školu!

Jún 2013 / Prečítané 2019 krát

   Tento titulok by mohol byť mottom stretnutia vedenia mesta na čele s primátorom, riaditeľa ZŠ a MŠ Na Oreší, poslancov a občanov, medzi ktorými boli najmä rodičia detí navštevujúcich túto grinavskú školu. Hovorilo sa veľmi otvorene o dlhodobých problémoch, ktoré škola má najmä v oblasti financovania. Z dôvodu nedostatku žiakov (dnes ich je len 170) Mesto Pezinok každoročne doplácalo zhruba jeden milión korún, neskoršie okolo 30 000 eur na základné a najnutnejšie výdavky školy. Všetci spoločne skonštatovali, že tento stav je dlhodobo neudržateľný, a preto treba hľadať východiská. Tým najlepším riešením je zvýšiť počet žiakov školy aspoň na 250 -300 žiakov, aby škola bola „ samofinancovateľná “ .
   Na zhromaždení občanov zaznela aj požiadavka, aby deti z Grinavy chodili do grinavskej školy a nie do iných škôl v meste. Kvalita tejto školy je totiž štandardná a zvyšovaním počtu žiakov by mala stúpajúcu tendenciu.
   Dnes pezinské a iné školy navštevuje cca 60 detí z Grinavy, ktoré by po prestupe do Grinavy výrazne vylepšili situáciu tejto školy. Rovnako tak deti, ktoré bývajú na Dubovom vŕšku (na Sahare). Grinavská škola, jej tradície, ale aj priestory a okolie by si zaslúžili, aby sa táto škola zachovala. Minulosťou je aj nelichotivá nálepka, že sem chodia deti neprispôsobivých skupín obyvateľov. Kvalita učiteľov predurčuje túto školu na to, aby sa v horizonte niekoľkých rokov stala plnohodnotnou školou, tak ako sa to dnes darí napríklad ZŠ Na Bielenisku. Všetci zúčastnení prejavili ochotu a záujem všemožne pomôcť grinavskej škole vyriešiť jej dnešné problémy a presvedčiť občanov mesta o opodstatnenosti jej existencie.


 

Oliver Solga

 


Ohodnoťte článok: