Jubilejné 10. Keramické trhy 2013

Jún 2013 / Prečítané 1742 krát

   Keramické trhy 2013 boli už 10. ročníkom tohto podujatia, ktoré si vybudovalo kredit u odbornej i laickej verejnosti. Nemalou mierou sa podieľajú na pozitívnej reprezentácii mesta nielen v rámci župy. Predajcovia a výrobcovia keramiky boli zo Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Maďarska, Bulharska, Poľska a v centre Pezinka obsadili cca 200 predajných miest. Pri príležitosti jubilejného 10. ročníka bola vydaná publikácia, ktorá mapuje Keramické trhy od ich vzniku a v podobnom duchu bola nainštalovaná výstava keramickej tvorby v Malokarpatskom múzeu. Slávnostného otvorenia Keramických trhov a vernisáže výstavy sa zúčastnili: Pavol Frešo – župan BSK, primátor Mgr. Oliver Solga, viceprimátor Ing. Ján Čech, riaditeľ Malokarpatského múzea Martin Hrubala, iniciátorka vzniku Keramických trhov Danka Kopálová, národný umelec Ignác Bizmayer a majster ľudovej umeleckej výroby Ľudovít Ďureje.

 

FOTO (pb)

 


Ohodnoťte článok: