Mestskí policajti prichytili sprejera

Máj 2013 / Prečítané 1074 krát

   Opäť môžeme konštatovať, že príslušníci MsP Pezinok sa svojou aktívnou činnosťou podieľajú na ochrane nášho spoločného majetku, čo dokumentujú konkrétnymi výsledkami.
   Dňa 19. 5. 2013 o 21.15 h počas výkonu pešej hliadkovej služby príslušníkov mestskej polície v areáli ZŠ na ulici Na Bielenisku v Pezinku bol na mieste spozorovaný a následne pristihnutý mladistvý páchateľ – 17 ročný F. P. Ten si krátil voľný čas tým, že poškodzoval majetok mesta Pezinok. Na stenu školy striekal sprejom rôzne „graffiti“.
   Referát objasňovania priestupkov MsP Pezinok doriešil páchateľa priestupku v zmysle príslušných právnych predpisov pokutou v blokovom konaní.
   Mladistvý páchateľ priestupku za prítomnosti zákonného zástupcu, otca mladistvého, uviedol, že poškodenú stenu budovy školy uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady.

 

(MsP)

 


Ohodnoťte článok: