Rokovali o obchvate

Máj 2013 / Prečítané 1189 krát

   Primátor mesta Pezinok Oliver Solga inicioval 22. mája stretnutie všetkých dotknutých predstaviteľov miest a obcí a BSK, ktorí sú žiadateľmi preloženia cesty II/502, teda známeho obchvatu. Porady sa zúčastnila primátorka Modry Hana Hlubocká, primátor Svätého Jura Alexander Achberger, starosta obce Vinosady Milan Lempochner a zástupca BSK – vedúci územného plánovania Ján Kizek. Prítomní boli aj vedúci a odborní pracovníci z nášho mesta. Hovorilo sa o súčasnom stave, ale aj ďalších krokoch smerujúcich k realizácii tohto náročného projektu. Primátor A. Achberger potvrdil, že Dopravoprojektom navrhované trasovanie vo Svätom Jure jurskí poslanci neschválili, a preto budú hľadať nové variantné riešenia. Primátorka Modry informovala, že Modra bude akceptovať úplne nové trasovanie, ktoré je už zakomponované do pripravovaného územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja, pretože je pre Modru a ďalšie obce (Kráľová, Dubová, Častá) podľa jej názoru prijateľnejšie. Pezinok a Vinosady zostávajú pri pôvodnom návrhu trasovania, ktoré je už pripomienkované a má definitívnu podobu. Tento prešiel pripomienkovaním s majiteľmi dotknutých pozemkov a je zakomponovaný aj do pripravovaného nového územného plánu Pezinka. Preto podľa vyjadrenia primátora Olivera Solgu Pezinok a Vinosady prikročia k žiadosti o realizáciu procesu EIA, teda k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, čo je ďalší dôležitý krok k realizácii obchvatu. Nebudú už čakať, ako sa rozhodnú ostatné mestá a obce, pretože celý proces prípravy by to len oddialilo a obchvat na území nášho mesta možno riešiť aj bez nadväznosti na ďalšie obce. Primátor tiež upozornil, že v pôvodnom projekte sa rátalo len s Pezinkom, Modrou a Vinosadmi.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: