Brigádoval aj Mestský úrad

Máj 2013 / Prečítané 1045 krát

   Posledný aprílový deň pracovníci Mestského úradu v Pezinku na čele s vedením mesta odpracovali jeden deň na revitalizácii krajiny a obnove vodných tokov. Pracovalo sa na mestskom pozemku nad rybníkom, vľavo od už jestvujúcej, v minulom roku obnovenej kamenice. Tento zelený pás dlhý asi dvesto metrov, so starou kamenicou, prítokom vody z vodárne, studničkou a potokom bol zarastený náletovými krovinami a zanesený zeminou a odpadom. Svojimi mechanizmami i pracovníkmi pomohol aj Mestský podnik služieb a firma Petmas. Urobil sa poriadny kus roboty a jej výsledok môže byť inšpiráciou aj pre iné úrady, školy alebo firmy, ktoré by navyše mohli stráviť príjemný deň v prírode. Ak by sme totiž dokázali spojiť svoje sily a urobili aj niečo pre naše mesto, určite by sme sa po čase dočkali pri prechádzke prírodou dobrého pocitu, že aj u nás to už začína vyzerať napríklad ako v susednom Rakúsku. Pozitívnym konštatovaním je aj fakt, že do podobných aktivít sa v našom meste zapája stále viac občanov a výsledky ich úsilia sú už badateľné. Mesto by preto privítalo aj veľmi potrebnú pomoc firiem, ktoré vlastnia mechanizmy na prácu so zeminou, ako sú „uncéčka, bagre, údesky, JCB-čka“ a podobne. Tieto značne uľahčujú a aj urýchľujú všetky práce, výsledkom ktorých bude nielen revitalizácia vinohradníckej krajiny, ale najmä účinné protipovodňové opatrenia, údržba komunikácii a s tým súvisiaci napríklad rozvoj cykloturistiky. A v neposlednom rade aj estetizácia a skultúrnenie našej malokarpatskej vinohradníckej krajiny.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: