Prerušenie prevádzky na materských školách

Máj 2013 / Prečítané 1152 krát

Počas leta bude prerušená prevádzka v materských školách v pôsobnosti Mesta Pezinok nasledovne:

Materská škola

Bystrická 1
gen. Pekníka 2
el. pracovisko Na bielenisku 2
el. pracovisko Cajlanská 7
Svätoplukova 51
Vajanského 16
Za hradbami 1
el. pracovisko Holubyho 49
Záhradná 34
ZŠ s MŠ Orešie 34
Prerušenie prevádzky v MŠ

5. 8. - 30. 8. 2013
1.7. - 12.7. a 19.8. - 30.8. 2013
1. 7. - 02. 8. 2013
1. 7. - 30. 8. 2013
15. 7. - 30. 8. 2013
1. 7. - 16. 8. 2013
15. 7. - 30. 8. 2013
1. 7. - 30. 8. 2013
1. 7. - 16. 8. 2013
29. 7. - 30. 8. 2013

   Dňa 30. 8. 2013 bude prerušená prevádzka vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok.


Školský úrad - Mesto Pezinok

 


Ohodnoťte článok: