Pýtame sa poslancov MsZ

Máj 2013 / Prečítané 1015 krát

   Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky.
V tomto čísle odpovedá:

Viktória Tahotná, poslankyňa za volebný obvod č. 2

1) Čo považujete za prioritu vo svojom volebnom obvode?

- Pracovať s I'uďmi je vždy náročné. Každý chce pre svoju časť mesta to najlepšie. V tejto časti mesta je viacej problémov, ktoré by sme chceli odstrániť alebo vylepšiť. Rozhodujúcim faktorom sú ako vždy peniaze. Tým, že sa zvýšila prejazdnosť našej časti mesta, pribudli už svetlá, ale určite by bolo treba doriešiť aj chodníky pre chodcov, ktoré sú v niektorých častiach nevyhovujúce a boli by sme radi, keby sa dotiahol chodník z Cajlanskej ulice na ul. Dr. Bokesa, kde vôbec nie je a I'udia musia ísť po ceste. Nesúhlasím s prejazdnou cestou Dona Sandtnera, kde malo byť dávno vybudované premostenie z Panského chodníka. Kostol, ktorý je v blízkosti tejto ulice, je našou najväčšou historickou pamiatkou a pritom najviac na tejto stavbe vidieť, čomu odoláva. Ďalším problémom tejto časti mesta je futbalový štadión. Používame ho sedemdesiat rokov. Vyrástli na ňom generácie futbalistov. I v dnešnej dobe majú rodičia a ich deti vzťah k tomuto športu. Preto by som odkázala tomu pánovi aj s manželkou, či by si nechceli aj oni, ich deti, prípadne vnúčatá radšej s nami zahrať ten futbal a nie stáť mu v ceste. Nie je to zatial' nutnosť, ale páčilo by sa mi a určite aj občanom, keby sa zrekonštruoval dom smútku. Hlučnosť okoloidúcich aút a premenlivé počasie nepridáva na dôstojnosti poslednej rozlúčky.
   A ešte by som v tejto časti vyslovene poprosila občanov celého mesta, aj chatárov a prípadne návštevníkov, aby nám nerobili čierne skládky, nevyhadzovali vo vreciach odpad, plastové fl'aše. Čo si do lesa prinesieš – to si odnes! Sme predsa mesto pod Malými Karpatami.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- S občanmi máme dohodnuté osobné stretnutia v dennom centre na Cajlanskej ulici vždy v prvý pondelok v mesiaci od 15.00 do 17.00 h. Nemám problém riešiť veci aj priamo na mieste a kedykol'vek. Bývam v tejto časti mesta a problémy sa ma dotýkajú tak, ako ostatných. Nebránim sa ani tomu, ak ma niekto navštívi doma a veci preberieme. Myslím si, že vel'a I'udí už používa internet. I tak, by som prijala väčšiu účasť obyvatel'ov pri poriadaní akcií a riešení problémov.

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

- V Pezinku mi chýba vyslovene obchvat mesta. Vyriešilo by to vel'a jednosmerných, preťažených ulíc a malých kruháčikov, ktoré sú štupl'om v doprave; športoviská a cyklotrasy, ktoré by nás bezpečne spájali s okolím. Tým, že sa rozrastáme, treba stále počítať so škôlkami a školami. Trápi ma aj odpad tohto mesta. My ho vyvážame na skládku Dubová, ktorá je pretýchto I'udí to isté čo naša stará jama. Pohl'ad z hradu Červený Kameň je otrasný. Neriešime túto situáciu napr. triedičkou odpadov, zatiaľ vozíme. Aj parkovanie, ktoré je horúcou témou, by sa mohlo riešiť parkovacími domami pre I'udí z okolitých sídlisk, ktorí cestujú ďalej z mesta, žijú tu, platia dane a majú problém s parkovaním. Je to náročné, ale raz treba začať.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: